Fara í efni

Listnáms- og hönnunarbraut - Myndlistarlína (LMB)

Brautarlýsing

Með námi á listnáms- og hönnunarbraut er lagður grunnur að listiðkun og frekara námi í listgreinum í sérskólum eða í skólum á háskólastigi. Menntun á listnáms- og hönnunarbraut stuðlar að eflingu sköpunargáfu sem gefur góðan grunn fyrir nám í öllum skapandi greinum sem tengjast manngerðu umhverfi, skemmtana-, tölvu-, tísku- og listheimi. Listnám veitir tækifæri til að þroska fjölbreyttan og persónulegan tjáningarmáta og dýpka skilning á menningu, samfélagi og umhverfi.

Nánari upplýsingar um brautina er hægt að nálgast hér.

Inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.

Nánari upplýsingar um inntökuskilyrði er hægt að nálgast hér.

Námið

Á listnáms- og hönnunarbraut miðast kennsluaðferðir við að skapa jákvætt og uppbyggilegt umhverfi til náms í samvinnu við nemandann þar sem hann tileinkar sér sjálfstæð vinnubrögð og ræktar hæfni sína. Sérstaklega er hlúð að sköpunarkraftinum með því að örva skynjun, ímyndunarafl, tæknilega færni og gagnrýna hugsun. Nemendur fá stöðuga endurgjöf á vinnu sína. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar og fela m.a. í sér kveikju sem byggir á reynslu nemandans en jafnframt ákveðnu nýnæmi ásamt sýnikennslu þar sem kennarinn miðlar upplýsingum, sýnir vinnubrögð og lýsir hugtökum. Kennsluaðferðir fela einnig í sér vinnustofureynslu þar sem nemandinn lærir með því að gera, líkt og í eigin vinnustofu, tengingu við umhverfi þar sem vinna nemandans er sett í samhengi við umhverfi, listasögu og menningu ásamt ígrundun nemandans á eigin verkum og annarra þar sem hann leitast við að skilja og bæta eigin árangur.

Annarplan

 

Greinar

1.önn

2.önn

3.önn

4.önn

5.önn

6.önn

 

Danska     DANS2OM05 DANS2LN05      
Enska     ENSK2LS05        
Íslenska ÍSLE2HS05     ÍSLE2KB05 Íslenska á 3.þrepi Íslenska á 3.þrepi  
Stærðfræði   STÆF2TE05          
Heilsa og lífstíll HEIL1HH04 HEIL1HD04          
Lífsleikni LÍFS1SN02 LÍFS1SN01          
Fjármálalæsi   LÍFS1FN04          
Náttúrulæsi NÁLÆ1UN05            
Lokaverkefni           LOVE3LI05  
Ensku-/stærðfræðival       ENSK/STÆF
5 einingar
ENSK/STÆF
5 einingar
ENSK/STÆF
5 einingar
 
Bóknámssérhæfing     BKNS 5 ein.   BKNS 5 ein. BKNS 5 ein.  
Ferilmappa           FEMA3FM02  
Heimspeki           HEIM2HK05  
Hugmyndavinna   HUGM2HÚ05          
Listasaga   LISA1HN05 LISA2RA05 LISA3NÚ05 LISA3ÍS05    
Listir og menning LIME2ML06         LIME2MU04  
Margmiðlun   MARG1MV03     MARG2HG03    
Myndlistargreinar   MYNL2MA05 MYNL2FF05
MYNL2LJ05
MYNL2ÞF05
MYNL2GR04
MYNL3TS10
MYNL3MÁ07
MYNL3MS05
   
Sjónlistir SJÓN1TF05
SJÓN1LF05
           
Hreyfing     HREYFING HREYFING      
Samtals einingar: 32 32 36 35 35 31 201

 

Getum við bætt efni síðunnar?