Fara í efni

ÍSLE3ÍG05 - Glæpasögur

uppruni þeirra og ferill, íslenskar og erlendar glæpasögur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: 10 einingar á 2. þrepi
Í áfanganum verða lesnar íslenskar og erlendar glæpasögur, lítillega fjallað um sögu glæpasagnaritunar og nokkrir þekktir glæpasagnahöfundar kynntir. Glæpasöguformið verður skoðað og skilgreint og fjallað um stöðu glæpasögunnar innan bókmenntanna. Í áfanganum verða einnig skoðuð tengsl þessara bókmennta við aðra miðla svo sem sjónvarp og kvikmyndir. Nemendur lesa glæpasögur og vinna ýmis verkefni sem tengjast glæpasagnageiranum og semja meðal annars eigið hugverk á þessum nótum.

Þekkingarviðmið

 • einkennum og formi bókmenntategundarinnar
 • sögu og þróun glæpasagnaritunar á Íslandi
 • sögu og þróun glæpasagnaritunar í Evrópu og Bandaríkjunum
 • stöðu bókmenntagreinarinnar innan bókmennta
 • tengslum bókmenntagreinarinnar við aðra miðla svo sem kvikmyndir og sjónvarp
 • nokkrum verkum íslenskra og erlendra glæpasagnahöfunda
 • notkun heimilda og hjálpargagna í tengslum við verkefnavinnu
 • frágangi og skráningu heimilda
 • grundvallarreglum við byggingu og uppsetningu ritsmíða
 • grunnhugtökum í bókmenntafræði og beitingu þeirra

Leikniviðmið

 • beita helstu hugtökum bókmenntafræðinnar þegar verið er að fjalla um einkenni og form bókmenntategundarinnar þ.e. glæpasögunnar
 • lesa og fjalla um glæpasögur á gagnrýninn og fræðilegan hátt
 • flytja skýra, vel uppbyggða kynningu og geta lagt áherslu á meginþætti og atriði sem skipta máli
 • taka þátt í og stuðla að málefnalegum umræðum eða rökræðum um glæpasöguformið og glæpasögur
 • skoða og fjalla á málefnalegan hátt um tengsl greinarinnar við aðra miðla
 • vinna að skapandi verkefnum þar sem lögmálum glæpasögunnar er beitt
 • draga saman og nota á viðurkenndan og gagnrýninn hátt upplýsingar úr hvers kyns heimildum og meta áreiðanleika þeirra
 • rita heimildaritgerð þar sem beitt er gagnrýnni hugsun við úrvinnslu
 • ganga frá heimildaverkefnum og – ritgerðum með viðurkenndum hætti
 • tjá rökstudda afstöðu um bókmenntir, útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í málefnalegum umræðum til að komast að vel rökstuddri niðurstöðu
 • flytja af öryggi lýsingar og kynningar á verkefnum sínum, hver fyrir sig og með öðrum

Hæfnisviðmið

 • dýpka lesskilning sinn
 • auka og bæta við orðaforða og málskilning
 • auka skilning sinn á mikilvægi afþreyingarefnis og hvaða lögmálum það lýtur í samfélaginu
 • auka skilning sinn og þekkingu á mannlegu atferli í gegnum lestur skáldverka
 • nýta sér sköpunarmátt íslenskunnar til að semja eigið verk.
 • skrifa skýran og vel uppbyggðan texta
 • taka þátt í málefnalegum umræðum, tjá afstöðu sína og efasemdir um efnið og komast að rökstuddri niðurstöðu
 • greina aðalatriði og beita gagnrýnni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta
 • átta sig á samfélagslegum skírskotunum, duldum boðskap og hugmyndum
 • flytja kynningar á verkefnum af öryggi
 • beita skýru, vönduðu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
 • vinna skapandi verkefni í tengslum við námsefnið og sýna frumkvæði í verkefnavali og úrvinnslu
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?