Fara í efni

Fjarkennslan - framvinda og námsvinna

Fjarkennsla Verkmenntaskólans á Akureyri

     

Markmið fjarkennslu Verkmenntaskólans á Akureyri er að gefa þeim kost á námi, sem ekki geta stundað það á hefðbundinn hátt í dagskóla. Nemendur í fjarnámi geta einnig  verið dagskólanemendur VMA eða annarra framhaldsskóla. Meistaraskóli er kenndur í gegnum fjarnám VMA. 
Fjarkennsla VMA fer alfarið fram í gegnum vef,  með tölvupóstsamskiptum og í gegnum kennsluforrit eins og Moodle eða Innu. 

Nauðsynlegt er að nemendur séu með rafræn skilríki (eða Íslykil).

Nemendur fá lykilorð í Moodle sent á það netfang sem þeir gefa upp í umsókn en aðgangur að INNU er með rafrænum skilríkjum. Þess skal geta að forráðamenn nemenda yngri en 18 ára hafa einnig aðgang að INNU með rafrænum skilríkjum og geta þar fylgst með framgangi náms í áfanga. 

Framvinda námsins
 

Nám, námssefni, yfirferð, kennsla og kröfur í fjarkennslu VMA eru í samræmi við kröfur í námi dagskólans. Námsgögn geta verið alfarið á Moodle- eða INNU-síðu áfangans og/eða kennslubækur sem hægt er að kaupa í bókabúðum. Í námsáætlun kemur fram það námsefni sem liggur að baki áfanganum, upplýsingar um yfirferð og skipulag námsins ásamt upplýsingum um námsmat. Nemendur fá námsáætlun í upphafi annarinnar.

Í upphafsviku annarinnar velja kennarar vikudag sem upphaf skólaviku. Yfirleitt er gert ráð fyrir því, að hver námsefnispakki feli í sér um það bil viku vinnu nemandans. Því er almennt reiknað með því, að nemandinn ljúki úrlausn sinni innan viku frá því að námsefnispakki er birtur. Hver kennari setur hámarksskilafrest úrlausna, oftast hálfan mánuð, og eiga nemendur að hlýta fyrirmælum kennara um skil svo sem þeim er framast unnt. Með ákvæðum um hámarksskilafresti er leitast við að mæta ófyrirséðum uppákomum, en langæskilegast er þó að ljúka hverri úrlausn innan viku frá því að verkefni berst; ella taka þau að hlaðast upp. Dragist skil fram yfir hámarksskilafrest ber nemanda að hafa samband við kennara sinn og gefa honum skýringu á töfinni.

Dragist skil fram yfir uppgefin hámarksskilamörk án gildra ástæðna, getur farið svo, að talið verði, að nemandinn hafi sjálfur sagt sig frá námi.

Nemendur senda verkefni til kennarans í gegnum tölvupóst eða í gegnum kennslukerfið. Verkefnaskil geta verið gagnvirk í gegnum Moodle/Innu þannig að nemendur fá strax að vita niðurstöður og upplýsingar um rétt svör. Kennari fer yfir verkefni, leiðréttir og gerir athugasemdir. Höfuðreglan er að nemandinn fái yfirfarna úrlausn til baka innan nokkurra daga frá því að hann sendi hana til kennara síns. Mikilvægt er  að nemandinn fari vandlega yfir yfirfarna úrlausnina til þess að læra af henni.

Nemandinn getur sent kennara sínum fyrirspurnir um námið og annað. Nemendur er eindregið hvattir til þess að notfæra sér þetta. Fyrirspurnir er hægt að senda í  tölvupósti eða í gegnum Moodle eða INNU sem jafnframt  bíður upp á að nemendur geti notað spjall innan áfanga. 

Námstími fjarkennslunnar er miðaður við önn framhaldsskólans. Í flestum áföngum lýkur náminu með prófi, sem tekið er innan almenns prófatíma skólans. Almennt er gert ráð fyrir því, að rétt til próftöku hafi einungis þeir nemendur, sem staðið hafa full skil á úrlausnum sínum, en kennarar geta sett sérákvæði um þetta atriði. Nemendur sem taka lokapróf í heimabyggð (ekki í VMA) þurfa sjálfir að finna prófstað og koma upplýsingum um prófstað til sviðsstjóra fjarnáms. Upplýsingar um prófastaði á Íslandi eru hér. Nemendum sem taka próf erlendis er t.d. bent á að hafa samband við sendiráð eða menntastofnanir á sínu svæði. 

Próf tekur nemandinn í heimabyggð sinni eða hið næsta henni, oftast í skóla eða símenntunarmiðstöð. Próf eru send á prófstaði með tölvupósti. Unnin próf eru send til kennara, sem fara yfir þau og gefa einkunnir. Þegar kennari hefur farið yfir próf nemanda, sendir hann honum einkunn í tölvupósti ásamt greinargerð og kemur hún í stað prófsýningar. Lokaeinkunn er birt í INNU. 

Námsvinnan
 

Í áfangakerfinu er námsgreinum skipt í „áfanga“, sem hver er einnar annar vinna. Einingafjöldi áfanga er síðasta talan í númeri hans. Því er ENSK2LS05 fimm einingar.

Almennt má reikna með því, að tíminn talinn í klukkustundum, sem þarf til fjarnámsins í viku hverri, sé um það bil sú tala, sem út kemur, þegar samtala valinna eininga er margfölduð með 21/13. Vinna í t.d. STÆF2RH05 gæti því orðið um 8 klst. í viku. Þetta þarf að hafa í huga, þegar áfangar eru valdir í fjarnáminu.

Getum við bætt efni síðunnar?