Fara í efni

Skólareglur

Nemendur bera sjálfir ábyrgð á að kynna sér reglur, stefnur og starfsáætlanir skólans og kynna sér þær leiðir og möguleika sem þeir hafa til að koma málum sínum á framfæri.

  • Nemendum ber að ganga vel um húsnæði skólans og lóð.
  • Neysla matar og drykkjar í kennslustofum er óheimil nema í samráði við kennara. Þó er vatn á brúsum undanskilið þar sem aðstæður leyfa.
  • Nemendum ber að fara vel með þá muni sem þeir fá að láni í tengslum við kennslu eða aðra starfsemi í skólanum. Lán á eignum skólans þarf að vera með samþykki kennara eða annarra starfsmanna þegar það á við. Öllum hlutum ber að skila í sama ástandi og þeir voru innan tiltekins tíma. Spjöll sem nemendur kunna að vinna á húsnæði skólans eða eigum hans skulu þeir bæta að fullu.
  • Reykingar og öll notkun tóbaks, þ.m.t. nef- og munntóbaks auk rafsígaretta og nikótínpúða, er óheimil í húsnæði og á lóð skólans sem og notkun áfengis og annarra vímugjafa. Sömu reglur gilda um ferðalög og aðra viðburði í nafni skólans. Sjá nánar Lög um tóbaksvarnir
  • Myndatökur og/eða upptökur af nemendum og starfsfólki skólans eru óheimilar án leyfis viðkomandi aðila. Nemendum er ekki heimilt að taka kennslustund upp, hvorki að hluta né í heild, án vitundar og samþykkis kennara og allra sem í henni eru.
  • Nemendur bera sjálfir ábyrgð á verðmætum sínum.
  • Hvers konar bæklinga-, net- og blaðaútgáfa á vegum nemenda þarf að fara fram í samráði við viðburðarstjóra og/eða skólameistara og lúta lögum um útgáfu og auglýsingar. Það sama gildir um auglýsingar sem hengdar eru upp í skólanum.
  • Truflun í kennslustundum af hvaða tagi sem er (t.d. samtöl, síma- og tölvunotkun án heimildar kennara) er ekki liðin og kennara er heimilt að vísa nemendum úr tíma valdi þeir ítrekuðu ónæði.
  • Á heimavist skólans gilda reglur sem heimavist setur. Sjá nánar á www.heimavist.is


Meðferð og úrlausn mála, viðurlög

Nemendum, kennurum og öðrum starfsmönnum skólans ber að tilkynna ítrekuð og/eða alvarleg brot á skólareglum til skólameistara eða aðstoðarskólameistara, sem ákveða frekari viðurlög.
Ítrekuð brot og þau sem talist geta alvarleg, hvort sem er í tengslum við umgengni, meðferð á eigum skólans eða agabrot, geta varðað brottvikningu úr skóla. 
Brot á almennum hegningarlögum verða kærð til lögreglu.
Sjá nánar í reglugerð nr. 326/2016 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í framhaldsskólum.  

Uppfært 14. september 2022 (SHJ).
Getum við bætt efni síðunnar?