Fara í efni

DANS2OM05 - Danska fyrir sjálfstæðan notanda 1

menning, málfræði, orðaforði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Að hafa lokið grunnskóla með fullnægjandi árangri að mati skólans.
Í áfanganum er lögð áhersla á lestur texta, ritun, skilning á töluðu máli og munnlega tjáningu. Einnig er lögð áhersla á að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða. Farið verður í flóknari atriði en áður í danskri málfræði. Dönsk menning er kynnt með það að markmiði að vekja áhuga á henni. Nemandinn vinnur sjálfstætt og í hóp að viðameiri verkefnum í formi kynninga og ritunarverkefna. Lögð er áhersla á að nemandinn beri ábyrgð á eigin námsframvindu og sé meðvitaður um mismunandi aðferðir og hjálpargögn til að tileinka sér tungumál.

Þekkingarviðmið

 • mismunandi lestraraðferðum eftir tilgangi lesturs
 • almennum málfræðireglum
 • helstu menningarsvæðum þar sem danska er töluð
 • dönsku þjóðlífi og menningu og hvernig danskan opnar aðgang að norræna menningarsvæðinu
 • helstu hjálpargögnum, orðabókum, þýðingarvélum, uppsláttarritum og kennsluforritum

Leikniviðmið

 • lesa fjölbreytta texta um ólík efni
 • beita lestraraðferðum sem henta hverju sinni
 • beita meginreglum danskrar málfræði, hljóðfræði og setningafræði í ræðu og riti
 • skilja talað mál og algengustu orðasambönd
 • tjá sig skýrt í ræðu og riti um málefni sem hann hefur kynnt sér
 • nota orðabækur og viðeigandi hjálpargögn

Hæfnisviðmið

 • skilja inntak ritmáls um almenn og sérhæfð efni sem hann þekkir til eða hefur áhuga á
 • skilja talað mál í samtali og í fjölmiðlum
 • verða sjálfbjarga í upplýsingaöflun
 • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • auka meðvitund um eigin færni í tungumálinu og eigin leiðir til að tileinka sér málið
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?