Fara í efni

UPPE3VR05(AV) - Verkefna og rannsóknaráfangi

heimildavinna, rannsóknaraðferðir, rannsóknarferli, upplýsingaöflun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: UPPE3MU05 eða sambærilegur áfangi
Kynntar verða helstu rannsóknaraðferðir og rannsóknarferli sem viðhöfð eru í uppeldis- og menntunarfræðum. Nemendur eiga að öðlast færni í að vinna sjálfstætt undir leiðsögn kennara. Þeir vinna eitt stórt rannsóknarverkefni og hafa nokkuð frjálsar hendur um val á viðfangsefni. Viðfangsefnin verða að tengjast uppeldisaðstæðum barna og unglinga eða efnisþáttum sem hafa verið til umfjöllunar í fyrri uppeldisfræðiáföngum. Mikilvægt er að nemendur sýni frumkvæði í vali á viðfangsefnum. Nemendahópar geta haft samvinnu við verkefnaval, skipst á gögnum og borið saman aðstæður barna í ólíkum löndum, t.d. með notkun upplýsingatækni.

Þekkingarviðmið

 • markmiðum og mikilvægi tímaramma
 • megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum
 • því sem hefur áhrif á val á rannsóknaraðferð
 • sértækum hugtökum og mikilvægi þeirra
 • siðferði í rannsóknum
 • réttri notkun heimilda, heimildaöflun og heimildaskráningu

Leikniviðmið

 • nota fræðilegan texta á gagnrýninn hátt
 • beita viðeigandi rannsóknaraðferð á margvísleg viðfangsefni
 • skipuleggja vinnu sína
 • tengja saman rannsóknarniðurstöður og kenningar
 • miðla fræðilegu efni í ræðu og riti
 • sýna ekki svipbrigði, fordóma eða hlutdrægni í rannsóknarferlinu

Hæfnisviðmið

 • sýna frumkvæði um val á viðfangsefni og afmarka það
 • leggja mat á hvaða rannsóknarðaðferðir henta best við margvíslegar aðstæður og á mismunandi rannsóknarefni
 • vinna á ábyrgan og traustan hátt úr þeim upplýsingum sem nemandinn aflar
 • vinna sjálfstætt og skipuleggja tíma sinn
 • setja fram þekkingu sína í ræðu og riti og rökstyðja
 • meta eigið vinnuframlag og frammistöðu sem og annarra á gagnrýninn hátt
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?