Fara í efni

ÍSLE1ÁB03 - Íslenska með áherslu á bókmenntir

Læsi, bókmenntir, ritun og málnotkun

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Unnið verður með alla þætti íslenskunnar þar sem bókmenntir verða hafðar að leiðarljósi. Nemendur fá tækifæri til að nema í gegnum bókmenntir og vinna með þær á fjölbreyttan hátt. Áhersla er á að nemendur bæti orðaforða sinn í ræðu og/eða riti, efli sjálfstraust sitt og trú á eigin málfræðinotkun í máli og/eða riti. Einnig að nemendur auki les- og/eða hlustunarskilning sinn og æfist í að skilgreina hugtök sem koma fram í texta. Notast verður við umræður, ígrundun og þjálfun nemenda í að tjá skoðanir sínar í gegnum uppbyggilegar samræður. Notast verður við aldursmiðaðar bókmenntir og fjölbreytt verkefni. Megin áhersla verður á að nemendur viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem þeir búa nú þegar að.

Þekkingarviðmið

 • aldursmiðuðum bókmenntum
 • uppbyggingu bóka
 • mikilvægi lestrar/hlustunar sem nýtist í daglegu lífi
 • að greina innihald og söguþráð

Leikniviðmið

 • nýta sér og/eða tileinka sér nýjan orðaforða
 • lesa og/eða hlusta á mismunandi texta sér til gagns og gleði
 • tjá skoðanir sínar

Hæfnisviðmið

 • nýta sér bókmenntir í daglegu lífi til gagns og/eða gleði í hvaða formi sem er, t.d. ritaðar bækur, hljóðbækur og rafbækur
 • spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
 • láta skoðanir sínar í ljós
 • að auka sjálfstraust í ræðu og/eða riti
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?