Fara í efni

LÍFS1FN04 - Neytenda- og fjármálalæsi

fjármálalæsi, jafnrétti, neytendafræðsla, ábyrg hugsun og hegðun í samskiptum

Einingafjöldi: 4
Þrep: 1
Forkröfur: engar
Í þessum áfanga er fjallað um samband nemandans við umhverfið sem hann býr í; fjölskylduna, vinina, afþreyingarmiðla, samfélagsmiðla, skólafélagana, markaðsöflin og nærsamfélagið. Fjallað er um nemandann í nútímasamfélagi, jafnrétti, hvað ber að varast og hvað þarf til að vera virkur samfélagsþegn. Í áfanganum er stefnt að því að nemandinn verði meðvitaður um sig sem neytanda, fjármál sín og áhrif á daglegt líf. Með fjölbreyttum kennsluaðferðum s.s. leikjum, umræðum og verkefnavinnu er lögð áhersla á að nemandinn verði læs á fjármála- og neytendaumræðu í samfélaginu. Markmið áfangans er að gera nemandann sjálfbjarga í nútímasamfélagi og efla gagnrýna hugsun. Um er að ræða verkefnabundið nám og nemandinn rannsakar viðfangsefni áfangans á gagnrýninn og skapandi hátt.

Þekkingarviðmið

 • neytendahegðun, s.s. mikilvægi fjölskyldu, skóla og vina í félagsmótun
 • helstu fjármálahugtökum
 • áhrifamætti sínum sem neytenda og sem hluti af samanburðarhópi
 • óbeinni markaðssetningu á vörum og þjónustu m.a. í afþreyingarmiðlum
 • áhrifum afþreyingarmiðla á sjálfsmynd og kynhegðun ungs fólks
 • notkun, gildi og áhrif samfélagsmiðla
 • fíknum í ýmsum myndum út frá reynsluheimi unglinga
 • einföldum fjármálum daglegs lífs

Leikniviðmið

 • beita gagnrýninni hugsun í umræðu um neytendahegðun
 • nota samfélagsmiðla í samskiptum innan hóps á ábyrgan máta
 • skoða óbeina markaðssetningu í afþreyingarefni og beita þeirri þekkingu í skapandi verkefnum
 • halda utan um eigin neyslu og kostnað
 • afla sér fjármálatengdra upplýsinga sem nýtast í daglegu lífi
 • skoða ólíkar birtingamyndir kynhlutverka í miðlum og samfélagi
 • skoða og meta ólíkt gildismat og viðhorf með tilliti til samhengis orsaka og afleiðinga
 • lesa auglýsingar og vera meðvitaður um áhrif markaðsvæðingar

Hæfnisviðmið

 • líta gagnrýnum augum á áhrif markaðssetningar og afþreyingamiðla á ungt fólk
 • rökræða birtingarmyndir og umræður um unglinga í samfélaginu
 • meta hvað er við hæfi og hvað ekki í hegðun, framkomu og tjáningu í daglegu lífi
 • fjalla um birtingarmyndir kynjanna og álitamál þeim tengd frá ólíkum sjónarhornum
 • miðla upplýsingum og niðurstöðum með gagnrýninni hugsun og færa rök fyrir skoðunum sínum
 • bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og setja sig í spor annarra
 • skilja samhengi tekna og útgjalda
 • lesa í fjármálaumræðu og fjármálatilboð
 • sýna ábyrgð í fjármálum
 • þekkja réttindi og skyldur sem hann hefur þegar komið er út á vinnumarkaðinn
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?