Fara í efni

SPÆN1RL05 - Grunnáfangi í spænsku

lestur, ritun, tal og hlustun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: engar
Byrjunaráfangi þar sem megináhersla er lögð á að nemandinn tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins. Nemandinn er markvisst þjálfaður í lesskilningi á hagnýtum orðaforða til að geta lesið og skilið einfaldan texta um kunnugleg efni. Lögð er áhersla á lesskilningsþjálfun s.s. tal, hlustun og ritun, með það að markmiði að nemandi verði sjálfbjarga við sérstakar aðstæður og geti spurt og svarað einföldum spurningum. Áhersla er lögð á réttan framburð, markvissa og reglulega uppbyggingu orðaforða og grunnatriði málnotkunar. Menning spænskumælandi landa er fléttuð inn í áfangann. Gagnkvæm virðing og umhyggja er höfð að leiðarljósi í kennslutímum. Áfanginn krefst þess að nemandinn geri sér grein fyrir eigin ábyrgð á náminu og sýni sjálfstæð vinnubrögð og nemendum er kennt að nota upplýsingatækni og önnur hjálpargögn í áfanganum.

Þekkingarviðmið

 • grundvallaratriðum málkerfisins
 • almennum orðaforða sem hæfir hæfniviðmiðun þessa áfanga
 • tungumálinu og útbreiðslu þess
 • mannlífi, menningu og siðum í þeim löndum þar sem tungumálið er talað

Leikniviðmið

 • tjá sig skriflega og munnlega um það sem tengist honum náið
 • lesa texta um efni sem hann þekkir og tileinka sér ný orð í textanum
 • skilja einföld fyrirmæli og helstu kveðjur og kurteisisávörp
 • skilja einföld samtöl
 • skilja þegar talað er um tölur og tímasetningar
 • nota upplýsingatækni og önnur hjálpargögn í tungumálanámi
 • bjarga sér við sérstakar aðstæður

Hæfnisviðmið

 • gera sig skiljanlegan um einföld atriði
 • vera sjálfbjarga við sérstakar aðstæður
 • spyrja til vegar
 • spyrja og svara einföldum spurningum
 • segja frá daglegum athöfnum
 • auka meðvitund um eigin leiðir til að tileinka sér tungumálið
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?