Fara í efni

KÆLI2VK05(AV) - Kælitækni 1

bilanaleit, lestur línurita, stilling, virkni kælikerfa, viðhald

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: VÉLF2VE05
Nemandinn öðlast þekkingu á undirstöðuatriðum varmafræðinnar, á uppbyggingu kælikerfa, þeim einingum sem mynda kælikerfi og hlutverki hinna einstöku þátta þeirra. Fjallað er um mælieiningar í kælitæki, varmaflutning (leiðni, ferjun og geislun), eðlisvarma efna, ástandsbreytingar efna, helstu hugtök kælitækninnar, hx- og log ph-línurita og notkun þeirra í kælitækni. Nemandinn öðlast þekkingu á mismunandi tegundum og eiginleikum kælimiðla, s.s. vatns, ammoníaks, kolsýru, vetniskolefni (própan og ísobútan), klórflúorkolefni, vetnisklórflúorkolefni, og vetnisflúorkolefni. Fjallað er um takmarkanir og notkunargildi þessara kælimiðla og umhverfisáhrif þeirra. Fjallað er nánar um hringferil kælikerfis með aðstoð log ph-línurita og gerðir útreikningar með tilliti til yfirhitunar, undirkælingar og þjöppunar kælimiðils. Einnig er fjallað um þrýstifall í lögnum, stærð og afköst varmaskipta. Afköst kælivéla, afköst blásara (eims), varmaleiðni, varmamótstöðu, heildarvarmamótstöðu, varmastuðla og varmabera.

Þekkingarviðmið

 • grunneiningum ISO-staðlanna að því er varðar hitastig, þrýsting, massa, þéttleika og orku
 • loftslagsbreytingum og Kýótóbókuninni
 • hugtakinu hnatthlýnunarmáttur og notkun flúoraðra gróðurhúsalofttegunda
 • viðeigandi ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 842/2006 og viðeigandi reglugerðum íslenskum
 • kröfum og verklagsreglum vegna meðhöndlunar, geymslu og flutninga á menguðum kælimiðli og olíum
 • þeim fræðigrunni sem kælitæknin byggist á, þ.m.t. feril kælimiðils í kælikerfi og notkun hx- og log ph-línurita
 • mismunandi tegundum kælimiðla og eiginleikum þeirra
 • gerð og uppbyggingu lítilla kælikerfa
 • helstu eðlisfræðihugtök varmafræðinnar, s.s. varmaleiðni, varmaflutning, eimun, þéttingu og uppsuðuhitastig
 • táknmyndum sem notaðar eru við teikningar af kælikerfum

Leikniviðmið

 • athuga skrár yfir búnað áður en leitað er að leka og ganga úr skugga um hvaða upplýsingar skipta máli
 • framkvæma sjónræna og handvirka skoðun á kerfum í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1516/2007
 • færa upplýsingar í skrá um búnað
 • reikna dæmi með hjálp hx- og hp-línurita
 • nota eimtöflur og línurit

Hæfnisviðmið

 • lesa teikningar af kælikerfi
 • gera sér grein fyrir á hvaða stöðum leki er líklegur í kæli-, loftræsti- og varmadælubúnaði
 • nota rafrænan lekaleitarbúnað
 • nota endurheimtarsamstæðu til að endurheimta kælimiðil og tengja og aftengja endurheimtarsamstæðu
 • nota vog til að vigta kælimiðilinn
 • annast eftirlit með leka með því að nota beina aðferð, sem felur ekki í sér rof á kælirásunum, sem um getur í reglugerð (EB) nr.1516/2007
 • annast eftirlit með leka í kerfi með óbeinni aðferð í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1516/2007 og notendahandbók
 • nýta færanlegan mælingarbúnað, s.s. þrýstingsmælasamstæður, hitamæla og fjölmæla (AVO)
 • tengja og aftengja mæla og leiðslur þannig að losun verði sem minnst
 • tæma og fylla hylki með kælimiðli bæði í fljótandi formi og gufuformi
 • tappa olíu, sem er menguð af flúoruðum gösum, af kerfi
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?