Fara í efni

KYNJ2KJ05 - Kynjafræði

Kyngervi, jafnrétti, klámvæðing

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: 5 einingar í íslensku á 2. þrepi
Markmið áfangans er kynja – og jafnréttisfræðsla. Fjallað er um sögu jafnréttisbaráttu á Íslandi og stöðu jafnréttismála í dag; karl – og kvenmennsku, fjölmiðla, klám, klámvæðingu, kynbundið ofbeldi, stjórnmál, baráttu hinsegin fólks og margt fleira. Ýmsar birtingarmyndir kynjakerfisins skoðaðar og greindar. Lögð er áhersla á umræður og lýðræðislega nálgun í kennslunni, nemendur eru hvattir til að temja sér gagnrýna hugsun, vera virkir og hafa áhrif á efnisþætti áfangans. Áfanginn byggir á virkni og þátttöku nemenda þar sem reynir á sjálfskoðun, greiningu á umhverfi sínu og umræðum um eigin viðhorf og annarra.

Þekkingarviðmið

 • helstu hugtökum jafnréttismála
 • birtingarmyndum kynjaskekkju í samfélaginu
 • birtingarmyndum kynjaskekkju út frá alþjóðlegu sjónarhorni
 • sögu jafnréttisbaráttunnar og áfangasigrum
 • stöðu kynjanna í íslensku samfélagi fyrr og nú

Leikniviðmið

 • útskýra hugtök kynjafræðinnar
 • taka þátt í umræðum um algeng álitamál sem tilheyra kynjafræðinni
 • mynda sér skoðun á algengum álitamálum sem tilheyra kynjafræðinni
 • rýna í menningu og átta sig á stöðu kynjanna eins og hún birtist þar
 • afla sér upplýsinga um jafnréttismál
 • meta jafnrétti út frá menningarlegum gildum samfélagsins

Hæfnisviðmið

 • útskýra skoðanir sínar m.t.t. kenninga kynjafræðinnar og hugtaka
 • fjalla um samfélagið út frá sjónarhorni kyns og kynferðis með gagnýnum augum og tengja hugmyndir kynjafræðinnar við eigin veruleika
 • skilja helstu orsakir kynjaskekkjunnar samkvæmt hugmyndum kynjafræðinnar
 • tengja menningu, gildi og verðmæti samfélagsins við eigið líf
 • ígrunda viðhorf sín
 • setja sig í spor annarra
 • dýpka skilning sinn á samfélaginu sem hann býr í
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?