Fara í efni

HAGF2ÞE05 - Þjóðhagfræði

efnahagsþróun, hagkerfi, verðmyndun, þjóðhagsreikningar

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: engar
Í áfangum eru grunnhugtök og meginviðfangsefni hagfræðinnar kynnt ásamt því að fjallað er um grunneiningar hagkerfisins og samspil þeirra í markaðsþjóðfélagi. Fjallað er um markaði og verðmyndun. Hringrás efnahagslífsins er útskýrð og fjallað um þjóðhagsreikninga og helstu hagstærðir þjóðarbúsins og innbyrðis tengsl þeirra. Meginþættir í efnahagsþróun eru teknir fyrir og hagræn vandamál skoðuð með dæmum úr íslensku efnahagslífi. Kynnt er margvísleg framsetning á hagfræðilegu efni. Nemandinn fær þjálfun í að lesa úr línuritum og innsýn í notkun vísitalna, hlutfallareiknings, vegins meðaltals og fleiri algengra aðferða við vinnslu á hagfræðilegum upplýsingum. Áhersla er lögð á að nemandinn geti hagnýtt sér Netið til öflunar hagfræðilegra upplýsinga.

Þekkingarviðmið

 • helstu einkennum markaðshagkerfis og blandaðs hagkerfis
 • grunneiningum hagkerfisins og meginhlutverkum þeirra
 • lögmálum markaðarins og verðmyndun
 • hringrás opins, blandaðs hagkerfis
 • umsvifum hins opinbera í efnahagslífinu og aðferðum til fjármögnunar þeirra
 • helstu aðilum á peningamarkaði og hlutverkum seðlabanka
 • helstu ákvörðunarþáttum utanríkisviðskipta s.s. kenningum um hlutfallslega og hreina hagkvæmni
 • helstu áhrifaþáttum nafngengis gjaldmiðla og tilhögun við skráningu á gengi íslensku krónunnar
 • hugtakinu hagvöxtur, helstu ákvörðunarþáttum hans og vanda við mat á honum m.a. með tilliti til umhverfisvandamála
 • helstu vandamálum í efnahagslífinu s.s verðbólgu, atvinnuleysi og erlendri skuldasöfnun

Leikniviðmið

 • setja upp líkan fyrir markað
 • reikna út markaðsjafnvægi og verðteygni eftirspurnar
 • setja upp efnahagshringrás fyrir opið og blandað hagkerfi
 • reikna út helstu þjóðhagsstærðir

Hæfnisviðmið

 • átta sig á samhengi hlutanna í hagkerfinu og efnahagsþróuninni
 • leggja sjálfstætt mat á upplýsingar sem fram koma í umræðu um efnahagsmál
 • taka þátt í umræðu um efnahagsmál
 • afla sér upplýsinga um helstu hagstærðir og ástand efnahagsmála
 • tengja undirstöðuþekkingu í þjóðhagfræði við þróun efnahagsmála
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?