Fara í efni

STAR1ST01(AV) - Náms og starfsfræðsla með áherslu á byrjun starfsferils

Starfsnám á vinnustað 1

Einingafjöldi: 1
Þrep: 1
Forkröfur: Nemendur eiga að vera komnir á 5. önn
Í áfanganum kynnast nemendur helstu atvinnufyrirtækjum í nærsamfélaginu og þeim möguleikum sem þau bjóða upp á með tilliti til atvinnuþátttöku. Nemendur fá kynningu á helstu reglum (skrifuðum sem óskrifuðum) sem gilda á vinnustöðum og farið verður yfir almenn samskipti á vinnustað. Nemandinn fær tækifæri til að víkka reynsluheim sinn með þvi að upplifa og kynnast margvíslegum störfum. Nemandinn undirbýr og vinnur úr starfsnámi og vettvangsheimsóknum sem hann tekur þátt í.

Þekkingarviðmið

 • atvinnutækifærum og fyrirtækjum í nærsamfélaginu
 • þeim atriðum sem taka ber tillit til við starfsval
 • tilgangi starfa og mikilvægi þeirra í tengslum við önnur störf
 • eigin styrkleikum og mikilvægi góðra samskipta
 • reglum, öryggi og hollustuháttum á almennum vinnustöðum
 • fjölbreyttum starfsheitum
 • fjölbreyttum vinnustöðum
 • mikilvægi þess að fara út á vinnumarkaðinn að skóla loknum

Leikniviðmið

 • flokka atvinnufyrirtæki eftir eðli þeirra
 • meta eigin kunnáttu og reynslu með tilliti til starfsvals
 • bera ábyrgð á sjálfum sér og eigin gjörðum, t.d. að mæta á réttum tíma til vinnu
 • taka þátt í samræðum, bera virðingu fyrir skoðunum annarra og sýna umburðarlyndi
 • meta hættur í vinnuumhverfi
 • tengja viðgeigandi starfsheiti við vinnustaði
 • taka þátt í umræðum um ákveðin starfsheiti og sækja sér upplýsingar um ný og framandi starfsheiti
 • vinna úr vettvangsheimsóknum með ýmsu móti
 • búa til verkefnabók

Hæfnisviðmið

 • taka þátt í atvinnulífinu
 • velja sér starfsvettvang
 • vera ábyrgur starfsmaður og hæfur til samvinnu
 • nýta sér hlífðarbúnað og hjálpartæki á vinnustað og forðast hættur
 • þekkja mismunandi starfsheiti og átta sig á hlutverkum sem í þeim felst
 • átta sig á mismunandi kröfum og/eða menntun sem liggja að baki ýmissa starfsheita
 • taka þátt í atvinnulífinu og gera sér grein fyrir samhengi milli atvinnugreina
 • þekkja viðeigandi hegðun í vettvangsheimsóknum og í starfsnámi
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?