Fara í efni

SAGA3AM05 - Miðausturlandasaga

alþjóðlegt samhengi, kynjahlutverk og íslam, ríki Miðausturlanda

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: SAGA2SÍ05 eða sambærilegur áfangi
Fjallað er um tilurð ríkja í Miðausturlöndum eftir fyrri heimsstyrjöld og aðkomu Evrópuríkja og Bandaríkjanna að málefnum þessa heimshluta. Þá er fjallað um íslam, upphaf, þróun og sögu þessara trúarbragða og samspil við stjórnmál í gegnum tíðina. Þá verða kannaðar orsakir fyrir deilum Ísraela og Palestínuaraba og ljósi varpað á stöðuna eins og hún blasir við nú um stundir. Staða kvenna í Miðausturlöndum verður sérstaklega skoðuð og jafnframt hugað að málefnum múslimskra kvenna í Evrópu í dag. Þá verða kannaðar ástæður fyrir uppgangi ýmissa “herskárra” hópa í Miðausturlöndum og hugað að fyrirbærinu ”íslamsvæðing” í Evrópu og víðar. Þá verða skoðaðar helstu ástæður fyrir árásunum á Bandaríkin 11. september 2001 og svar þeirra við þeim. Að lokum verður fjallað um stöðu Bandaríkjanna í alþjóðastjórnmálum í dag. Áhersla á að tengja námsefnið reynsluheimi nemanda, auka víðsýni hans, rökhugsun og sjálfstæð og öguð vinnubrögð.

Þekkingarviðmið

 • tilurð og orsökum fyrir uppskiptingu Miðausturlanda eftir fyrri heimsstyrjöld
 • samspili trúar og stjórnmála í þessum heimshluta
 • helstu átökum þessa heimshluta á 20. öld til nútímans, m.a. deilu Ísraela og Palestínuaraba
 • hinum ýmsu hópum og samtökum sem á Vesturlöndum eru skilgreindir sem “öfgasamtök” og/eða “hryðjuverkasamtök”
 • helstu vandamálum sem við er að glíma varðandi innflytjendur í Evrópu, einkum frá hinum íslamska heimi
 • mismunandi stöðu kvenna í hinum íslamska heimi
 • stöðu Bandaríkjanna í alþjóðlegu samhengi og viðbrögð þeirra við hryðjuverkaárásum 11. sept. 2001

Leikniviðmið

 • greina orsakir fyrir átökum í Miðausturlöndum
 • nota fræðileg vinnubrögð við þekkingaröflun sína
 • nota fjölbreyttar aðferðir til að miðla þekkingu sinni á efni áfangans
 • meta átök í þessum heimshluta út frá eigin forsendum og skilningi
 • lesa fræðilega texta á íslensku og ensku og túlka merkingu þeirra

Hæfnisviðmið

 • útskýra orsakir átaka í Miðausturlöndum
 • skilja betur aðstæður fólks í þessum heimshluta í dag og átta sig á tengslum fortíðar við nútímann
 • útskýra árekstra sem orsakast af ólíkri menningu
 • miðla sögulegum álitaefnum á skýran hátt í ræðu og riti
 • taka þátt í skoðanaskiptum og rökræðum með jafningjum um þau álitaefni sem tekin eru fyrir í áfanganum
 • nýta sér upplýsingatækni í þekkingarleit og miðlun þekkingar á gagnrýninn og skapandi hátt
 • beita gagnrýninni hugsun á viðfangsefni sögunnar
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?