Fara í efni

ÍSLE3BL05 - Nútímabókmenntir

bókmenntasaga, bókmenntastefnur, lestur bókmennta

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: 10 einingar á 2. þrepi
Í áfanganum er fjallað um íslenskar bókmenntir og bókmenntasögu frá því um 1900 til 21. aldar og tengsl þeirra við samtíma sinn hérlendis sem erlendis. Stuttlega er farið yfir bókmenntir fyrri alda, en megináherslan verður lögð á bókmenntir og bókmenntasögu 20. og 21. aldar, nýja strauma og stefnur og ólíkar birtingarmyndir bókmenntanna. Unnin verða ýmis konar valverkefni þar sem lögð verður rík áhersla á fjölbreyttar vinnuaðferðir, sjálfstæð vinnubrögð, skilvirka þekkingarleit, kunnáttu í meðferð og frágangi heimilda og skapandi hugsun og frumkvæði við úrvinnslu og skilaform verkefna.

Þekkingarviðmið

 • íslenskri bókmenntasögu frá 1900 til samtímans
 • helstu stefnum í íslenskri bókmenntasögu frá um 1900 til samtímans
 • tengslum íslenskra bókmennta við aðra menningarheima og listform
 • tengslum íslenskra bókmennta við evrópska menningu, bókmenntir og bókmenntastefnur
 • helstu skáldverkum tímabilsins og höfundum þeirra
 • notkun heimilda og hjálpargagna í tengslum við verkefnavinnu
 • frágangi og skráningu heimilda
 • grundvallarreglum við byggingu og uppsetningu ritsmíða
 • grunnhugtökum í bókmenntafræði og beitingu þeirra

Leikniviðmið

 • lesa bókmenntatexta frá um 1900 til 21. aldar
 • greina bókmenntatexta frá ýmsum tímum og fjalla um inntak þeirra
 • skilja lykilhugtök og mismunandi sjónarmið
 • draga saman og nota á viðurkenndan og gagnrýninn hátt upplýsingar úr hvers kyns heimildum og meta áreiðanleika þeirra
 • rita heimildaritgerð þar sem beitt er gagnrýnni hugsun við úrvinnslu
 • tjá rökstudda afstöðu um bókmenntir, útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í málefnalegum umræðum til að komast að vel rökstuddri niðurstöðu
 • ganga frá heimildaverkefnum og – ritgerðum með viðurkenndum hætti
 • flytja af öryggi lýsingar og kynningar á verkefnum sínum, hver fyrir sig og með öðrum

Hæfnisviðmið

 • skilja, greina og tengja saman bókmenntatexta frá ólíkum tímum
 • skrifa skýran, vel uppbyggðan og grípandi texta
 • taka þátt í málefnalegum umræðum, tjá afstöðu sína og efasemdir um efnið og komast að rökstuddri niðurstöðu
 • greina aðalatriði, beita gagnrýnni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta
 • átta sig á samfélagslegum skírskotunum, duldum boðskap og hugmyndum
 • flytja kynningar á verkefnum af öryggi
 • beita skýru, vönduðu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
 • vinna skapandi verkefni í tengslum við námsefnið og sýna frumkvæði í verkefnavali og úrvinnslu
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?