Fara í efni

MEIS4BS05(AV) - Bókhald og skjalavarsla

Bókhald, Skjalavarsla

Einingafjöldi: 5
Þrep: 4
Fjallað er um grundvallaratriði tvíhliða bókhalds. Nemandanum er gerð grein fyrir hlutverki bókarans og tilgangi bókhaldsins. Algengustu reikningar eru kenndir fyrst og flokkun þeirra í eignir, skuldir, gjöld og tekjur. Farið í dagbókarfærslur, prófjöfnuð, opnun og lokun höfuðbókar, tengsl hennar við dagbók og gerð efnahags- og rekstrarreiknings. FOB og CIF skilmálar útskýrðir og munurinn á eðli sölu- og innkaupakostnaðar. Farið yfir reglur um virðisaukaskatt og hvernig þeim er beitt í bókfærslunni. Unnið með uppgjör virðisaukaskatts og uppgjörsfærslur, launaútreikninga og launatengd gjöld. Kynnt er tölvubókhald, bókhaldslyklar, fylgiskjöl og varðveisla þeirra og annara bókhaldsgagna. Farið í afstemmingar og leiðréttingafærslur og lögð áhersla á að nemandinn geti gert grein fyrir ofantölum þáttum og greint bókhaldslegar upplýsingar. Fjallað er um uppsetningu ársreikninga og helstu kennitölur. Hvernig lesa á úr ársreikningum til að geta metið stöðu fyrirtækja út frá honum. Lögð áhersla á að nemandinn læri hvar hann getur leitað sér þekkingar um bókhaldstengd málefni og ráðgjöf. Mikil áhersla er lögð á vönduð vinnubrögð nemanda og góðan frágang.

Þekkingarviðmið

 • grunnhugtökum bókfærslu og bókhaldsjöfnunni.
 • helstu lögum um bókhald.
 • sambandi dagbókar, höfuðbókar, reikningsjafnaðar og efnahags- og rekstrarreiknings.
 • þekki flokkun, merkingu og varðveislu fylgiskjala.
 • tölvubókhaldi og reglum þar að lútandi.
 • mikilvægi afstemminga við uppgjör.
 • ársreikningum og helstu kennitölum.

Leikniviðmið

 • færa dagbókarfærslur og stilla upp prófjöfnuði.
 • setja upp reikningsjöfnuð, efnahags- og rekstrarreikning.
 • gera upp viðskipti fyrir ákveðið tímabil með athugasemdum.
 • gera upp virðisaukaskatt og útbúið virðisaukaskattskýrslur.
 • skrá, bóka og bakfæra fylgiskjöl.
 • útbúa launaseðla og skilagreinar launatengdra gjalda.
 • lesa úr ársreikningum.

Hæfnisviðmið

 • nýta niðurstöður dagbókar og reikningsjafnaðar til að leggja mat á rekstur fyrirtækisins.
 • geti greint upplýsingar úr bókhaldinu og nýtt sér þær til markvissrar upplýsingaöflunar og skýrslugerðar.
 • geti nýtt sér upplýsingasíður á netinu um bókhald og ráðgjöf varðandi það.
 • geti dregið saman upplýsingar til uppgjörs hjá endurskoðanda.
 • geti nýtt sér ársreikninga til að meta stöðu fyrirtækja.
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?