Fara í efni

ENSK3TT05 - Tæknienska

málnotkun í tæknigreinum, orðaforði, talað mál

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: 10 einingar á 2. þrepi
Námið miðar að því að nemendur auki færni sína í enskri tungu og bæti bæði tækniorðaforða og almennan orðaforða svo og málskilning. Nemendur eru þjálfaðir í ritun með ýmsum verkefnum sem tengjast tækni og framleiðsluferli. Einnig eru nemendur þjálfaðir í töluðu máli, bæði með umræðum og formlegum fyrirlestrum.

Þekkingarviðmið

 • enskum orðaforða og hugtökum sem tengjast tækni og framleiðsluferlum
 • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi
 • siðfræði tæknigreina, til dæmis umhverfismálum og samfélagslegri ábyrgð
 • mismunandi málsniði enskrar tungu

Leikniviðmið

 • lesa sér til gagns fræðilegar greinar um efni tengd tækni og framleiðslu
 • skilja talað mál sem fjallar um tækni, til dæmis fyrirlestra
 • að taka virkan þátt í samræðum um tæknileg málefni
 • tjá sig munnlega, bæði formlega og óformlega, um efni sem tengjast tækni og framleiðslu sem hann hefur kynnt sér og undirbúið
 • skrifa ýmiss konar texta sem tengist tækni, meðal annars útdrætti, skýrslur og rannsóknarritgerðir
 • beita málinu í mismunandi tilgangi, fræðilegum og persónulegum, með stílbrigðum og málsniði sem við á og mætir hæfniviðmiðum þrepsins
 • þýða texta sem fjalla um tæknileg efni
 • skrifa útdrætti úr tæknigreinum

Hæfnisviðmið

 • skilja án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna sem fjalla um tæknileg efni
 • tileinka sér efni ritaðs texta sem tengist tækni og nýta á mismunandi hátt
 • taka þátt í umræðum og færa rök fyrir máli sínu um tæknileg málefni
 • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt um málefni sem tengjast tækni og framleiðsluferlum
 • skrifa texta um efni sem tengist tækni og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við
 • nýta sér upplýsingatækni til fróðleiks og rannsókna
 • geta lagt gagnrýnið mat á texta
 • nýta sér fræðitexta og meta gildi heimilda
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?