Fara í efni

LÍFS1HS05 - Heilsa og lífstíll

heilsa, lífstíll, sjálfsmynd

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: engar
Í áfanganum er lögð áhersla á að efla sjálfsmynd nemandans og trú hans á eigin getu en jafnframt gera hann meðvitaðan um þá ábyrgð sem hann hefur í samskiptum við aðra. Gerð er krafa um að nemandinn skoði markvisst persónu sína og endurskoði markmið sín og lífstíl. Nemandinn aflar sér þekkingar á nærumhverfinu og samfélaginu í heild og vinnur með eigin styrkleika. Fjallað verður um siðfræðileg álitamál og þátttöku í lýðræðislegu samfélagi, samfélagsréttindi og skyldur, virðingu, manngildi og gagnrýna hugsun og nemandanum kynnt hvernig hann getur haft bein og óbein jákvæð áhrif á samfélag sitt. Fjallað verður um val nemanda varðandi lífsstíl s.s. mataræði og hreyfingu, áhugamál, menntun og starfsvettvang og stuðlað að styrkingu félagstengsla milli nemenda. Nemandinn er hvattur til að yfirfæra þekkingu og vinnubrögð sem hann öðlast yfir á aðrar námsgreinar og út í lífið almennt. Nemandinn fær tækifæri til að vinna við margvísleg viðfangsefni á fjölbreyttan og skapandi hátt og aðstoð við að glöggva sig á námsleiðum skólans og kröfum hugsanlegra viðtökuskóla eða atvinnulífs.

Þekkingarviðmið

 • þýðingu þess að lifa í samfélagi við aðra
 • framtíðarmöguleikum sínum og mikilvægi þess að nýta hæfileika sína
 • mikilvægi markmiðasetningar og leiðum að settum markmiðum
 • mikilvægi hreyfingar, hvíldar, mataræðis og annarra heilbrigðra lífshátta

Leikniviðmið

 • skoða eigið heilbrigði og eigin velferð
 • setja sig í spor annarra, sýna umburðarlyndi og samkennd
 • beita gagnrýninni hugsun og spyrja sjálfan sig og aðra spurninga
 • bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum
 • taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir

Hæfnisviðmið

 • stunda árangursríkt nám á framhaldskólastigi og taka ábyrgð á eigin námi
 • auka færni sína í mannlegum samskiptum
 • bæta eigin vinnubrögð og samstarf við aðra
 • taka ábyrgð á eigin lífi og vera meðvitaðri um að daglegar ákvarðanir og breytni hafa áhrif til framtíðar
 • verða betur meðvitaður um sjálfan sig, áhugasvið sitt og styrkleika
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?