Fara í efni

FRVV1SR03(AV) - Reglugerðir, verkferli og öryggismál

reglugerðir, skipulag og hönnun, öryggismál á byggingastað

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Forkröfur: engar
Í áfanganum er fjallað um bygginga- og mannvirkjagerð með áherslu á reglugerðir, verkferli og öryggismál. Nemandinn lærir um undirbúning og upphaf framkvæmda, hlutverk og ábyrgð einstakra fagstétta, skipulag og stjórnun á vinnustað, samstarf og samskipti, áætlanagerð og gæðastýringakerfi. Kennd er notkun hlífðarbúnaðar, meðferð hættulegra efna og farið yfir notkun hjálpartækja og búnaðar við mismunandi verk. Nemandinn fær kynningu á grundvallaratriðum hollustuhátta og vinnuverndar og lærir um öryggismál á vinnustað. Einnig er nemandanum gerð grein fyrir námsleiðum í bygginga- og mannvirkjagreinum á framhalds- og háskólastigi.

Þekkingarviðmið

 • grundvallaratriðum hollustuhátta og vinnuverndar og öryggismálum á vinnustað
 • algengasta hjálparbúnaði í byggingaiðnaði
 • varúðarráðstöfunum í óloknum byggingum og mannvirkjum
 • hefðbundnu byggingaferli frá hugmynd til lokaúttektar
 • grundvallaratriðum laga og reglugerða um skipulags‐ og byggingamál
 • stíl‐ og fagurfræði bygginga og mannvirkja
 • grunnatriðum gæðastjórnunar og verkskipulags
 • réttindum og skyldum iðnaðarmanna
 • námsleiðum í bygginga‐ og mannvirkjagreinum á framhalds‐ og háskólastigi

Leikniviðmið

 • nota rétta líkamsbeitingu og viðeigandi hlífðarbúnað í starfi
 • nota viðeigandi hjálparbúnað
 • leita upplýsinga í reglugerðum um skipulags– og byggingamál
 • leita upplýsinga í reglugerðum um öryggi og vinnuvernd
 • vinna eftir mismunandi verkferlum

Hæfnisviðmið

 • fylgja reglum um öryggismál á vinnustað
 • vera meðvitaður um eigin ábyrgð og skyldur
 • vinna samkvæmt byggingareglugerð
 • fylgja gæðastýringu/eftirliti
 • velja sér námsleið að loknu grunnnámi
 • velja viðeigandi hjálparbúnað
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?