Fara í efni

ÍSLE3BB05 - Börn og bækur

barnabókmenntir

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: 10 einingar á 2. þrepi
Í áfanganum er áhersla á mikilvægi lestrar og barnabókmennta, fyrir börn á öllum aldri. Nemendur kynnast ýmsum tegundum bóka og annars efnis fyrir börn og unglinga. Einnig verður farið yfir sögu og þróun íslenskra barna- og unglingabóka, rætt um mál- og menningarheim og málþroska barna. Skoðað er hvað einkennir góðar barnabækur og fjallað um gildi þess að börn lesi og að lesið sé fyrir þau. Nemendur greina og meta margskonar barna- og unglingabækur og fræðigreinar er varða alla þætti áfangans. Þeir gera grein fyrir skoðunum sínum, munnlega og skriflega þar sem reynir á frumkvæði, sköpunarhæfileika, sjálfstæð vinnubrögð og gagnrýna hugsun. Nemendur vinna ýmist einir eða með öðrum.

Þekkingarviðmið

 • mikilvægi lestrar fyrir mál- og málþroska barna
 • sögu íslenskra barnabókmennta
 • mismunandi tegundum barnabókmennta og helstu höfundum
 • hvað einkennir vandaðar og óvandaðar barnabækur
 • tengslum íslenskra barnabókmennta við menningu hvers tíma
 • hugmyndafræði og viðhorfum sem birtast í barnabókmenntum
 • heimildanotkun í tengslum við verkefnavinnu
 • mismunandi stíl og orðaforða í barnabókum

Leikniviðmið

 • lesa og greina barnabókmenntir af ýmsu tagi
 • beita algengum stílbrögðum í tal- og ritmáli
 • skilja lykilhugtök og mismunandi sjónarhorn sem birtast í barnabókmenntum
 • meta ólíkar tegundir texta og efnis sem ætlað er börnum
 • draga saman og nota á viðurkenndan og gagnrýninn hátt upplýsingar úr hvers kyns heimildum og meta áreiðanleika þeirra
 • ganga frá heimildaverkefnum og nýta sér uppbyggilega gagnrýni annarra til betrumbóta
 • flytja af öryggi lýsingar og kynningar á verkefnum sínum, hver fyrir sig og með öðrum

Hæfnisviðmið

 • átta sig á mikilvægi vandaðra barna- og unglingabóka
 • átta sig á gildi lestrar fyrir málþroska barna
 • velja og meta á gagnrýninn hátt efni ætlað börnum
 • taka þátt í málefnalegum umræðum, tjá afstöðu sína og efasemdir um efnið og komast að rökstuddri niðurstöðu
 • draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta
 • átta sig á samfélagslegum skírskotunum, duldum boðskap og hugmyndum
 • beita skýru, vönduðu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
 • velja ritstíl eftir aðstæðum og viðtakendum
 • vinna skapandi verkefni að eigin vali í tengslum við námsefnið
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?