Fara í efni

STÆF2JG05(AV) - Fjármál

arðsemi, gengi, jafngreiðsluraðir, vaxtareikningur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: 5 einingar í stærðfræði á 2. þrepi með áherslu á algebru
Farið í gegnum helstu hugtök sem varða fjármál og fjármálalæsi. Nokkuð fjallað um helstu tegundir verðbréfa og verðbréfamarkaði. Hugtökin nafnvextir, forvextir, raunvextir, fórnarvextir og virkir vextir kynnt og formúlur til að reikna viðkomandi stærðir. Farið er í núvirði og framtíðarvirði, jafngreiðsluraðir og jafngreiðslulán. Aðferðir við verðtryggingu útskýrðar. Fjallað um gengi verðbréfa og afföll og gengisútreikninga á erlendum gjaldmiðlum. Útreikningar með vasareikni og töflureikni æfðir.

Þekkingarviðmið

 • helstu vaxtahugtökum
 • helstu greiðsluformum skuldabréfa (s.s. víxlar, jafngreiðslur og jafnar afborganir)
 • vísitölum og aðferðum við verðtryggingu
 • jafngreiðsluröðum
 • gengi og verði gjaldmiðla
 • kaupverði, gengi og afföllum einföldustu gerða skuldabréfa
 • arðsemisútreikningum
 • innri vöxtum
 • kennitölum hlutabréfa

Leikniviðmið

 • reikna út vaxtaupphæð, framtíðarvirði höfuðstóls, núvirði höfuðstóls, vaxtaprósentu og tíma
 • reikna út greiðslur af helstu gerðum skuldabréfa, verðtryggðum og óverðtryggðum
 • reikna út greiðslur, núvirði og framtíðarvirði jafngreiðsluraða
 • reikna út ávöxtun og raunvexti
 • reikna út breytingar á gengi og verði gjaldmiðla
 • reikna út kaupverð, gengi og afföll einföldustu gerða skuldabréfa
 • reikna út hagkvæmustu fjárfestingavalkosti/tilboð með hjálp núvirðisreiknings
 • reikna út innri vexti

Hæfnisviðmið

 • annast útreikninga og gera áætlanir sem varða fjármál heimilisins
 • annast útreikninga og gera áætlanir sem varða fjármál minni fyrirtækja
 • leggja grunn að frekara námi á sviði stærðfræði í tengslum við fjármál
 • nýta hugbúnað við útreikninga á sviði fjármála
 • meta ólíka lánakosti
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?