Fara í efni

ENSK3VG05 - Vísindaenska

gagnrýnin hugsun, orðaforði vísinda, ritun, tjáning

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: 10 einingar á 2. þrepi
Námið miðar að því að nemendinn auki færni sína í enskri tungu og bæti bæði vísindaorðaforða og almennan orðaforða svo og málskilning. Nemandinn er þjálfaður í ritun með ýmsum verkefnum sem tengjast vísindum. Einnig er nemandinn þjálfaður í töluðu máli, bæði með umræðum og formlegum fyrirlestrum. Fjallað er um siðferðileg álitamál vísinda og samfélagslega ábyrgð.

Þekkingarviðmið

 • enskum orðaforða og hugtökum sem tengjast vísindum
 • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi
 • siðfræði vísinda, til dæmis í umhverfismálum, og samfélagslegri ábyrgð
 • mismunandi málsniði enskrar tungu

Leikniviðmið

 • lesa sér til gagns fræðilegar greinar um efni tengd vísindum
 • skilja talað mál sem fjallar um vísindi, til dæmis fyrirlestra
 • taka virkan þátt í samræðum um vísindaleg málefni
 • tjá sig munnlega, bæði formlega og óformlega, um efni sem tengjast vísindum sem hann hefur kynnt sér og undirbúið
 • skrifa og skilja ýmiss konar texta sem tengist vísindum, meðal annars útdrætti, skýrslur og rannsóknarritgerðir
 • beita málinu í mismunandi tilgangi, fræðilegum og persónulegum, með stílbrigðum og málsniði sem við á og mætir hæfniviðmiðum þrepsins

Hæfnisviðmið

 • skilja megininntak erinda og rökræðna sem fjallað er um í áfanganum
 • tileinka sér efni ritaðs texta sem tengist vísindum og nýta á mismunandi hátt
 • taka þátt í umræðum og færa rök fyrir máli sínu um vísindaleg málefni
 • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt um málefni sem tengjast vísindum
 • skrifa texta um efni sem tengist vísindum og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við
 • nýta sér upplýsingatækni til fróðleiks og rannsókna
 • geta lagt gagnrýnið mat á texta
 • nýta sér fræðitexta og meta gildi heimilda
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?