Fara í efni

MEKV1ST03(AV) - Mekatronik 2

bolean, hlið og stafrænar rásir

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Forkröfur: MEKV1TN03
Í þessum áfanga er unnið áfram með hlið og talnakerfi sem notuð eru við stafrænar rásir. Nemendur læra að breyta tölum á milli þessara talnakerfa og læra einfaldar reikniaðferðir í tvíundakerfi. Lögð er áhersla á að þeir læri að nota sannleikstöflur til að skilgreina virkni rökrása og læri rithátt og uppsetningu á bólskum jöfnum (Boolean algebra) til að skilgreina virkni rökrása og hvernig má einfalda þær með hjálp Karnaughkorta. Farið er í teiknistaðla sem notaðir eru í rökrásateikningum og teiknaðar og prófaðar rásir í hermiforriti. Lögð er áhersla á verklegar æfingar og verkefnavinnu þar sem viðfangsefni eru brotin til mergjar, rásir tengdar, prófaðar og mældar og gerð samantekt á niðurstöðum. Einnig er lögð áhersla á notkun mælitækja til að finna tengivillur og bilanir ásamt prófunum í hermiforriti. Tölvutækni er notuð við verkefnavinnu og skýrslugerð. Nemendur læra að nota miðlæga þjónustuveitu og kynnast mikilvægi útgáfustýringar.

Þekkingarviðmið

  • notkun bólskrar algebru og sannleikstaflna við skilgreiningu á virkni rökrása
  • notkun Karnaugh-korta til einföldunar á rökrásum
  • miðlægri þjónustuveitu

Leikniviðmið

  • nota Karnaugh-kort til einföldunar á rökrásum
  • skilgreina einfaldar rökrásir með bólskri algebru
  • vinna með skjöl í miðlægri þjónustuveitu

Hæfnisviðmið

  • öðlast stafrænt læsi sem felst í að skilja virkni helstu rökrása
  • hanna rökrás út frá skilyrtri virkni
  • nýta miðlæga þjónustuveitu við frágang verkefna
  • búa til myndskreytta skýrslu samkvæmt staðli
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?