Fara í efni

ENSK1OM03 - Almenn upprifjun 1

Orðaforði, málfræði, málnotkun

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Forkröfur: Áfanginn er ætlaður nemendum sem ekki hafa lokið grunnskóla með fullnægjandi árangri að mati skólans.
Í þessum áfanga eru undirstöðuatriði í ensku rifjuð upp svo að nemandi geti tekist á við nám í faginu á framhaldsskólastigi. Unnið með markvissar málfræði- og orðaforðaæfingar. Áhersla er lögð á lestur texta, bæði einfalda bókmenntatexta og texta almenns eðlis. Skilningur á töluðu máli er þjálfaður með hlustun á rauntexta. Nemandinn er þjálfaður í að tjá sig með viðeigandi orðalagi um almenn efni á ensku. Ritun er þjálfuð með fjölbreyttum æfingum þar sem áhersla er lögð á að skrifa texta á skipulagðan hátt eftir viðeigandi reglum.

Þekkingarviðmið

 • helstu grunnreglum í enskri málfræði
 • algengustu orðum tungumálsins
 • almennum rauntextum og einföldum bókmenntatextum
 • almennu talmáli í samtölum, útvarpi og sjónvarpi

Leikniviðmið

 • beita grunnreglum enskrar málfræði í tali og ritun
 • skrifa stuttan samfelldan texta með viðeigandi uppsetningu
 • hlusta eftir upplýsingum, bæði í samtali sem og útvarps- eða sjónvarpsefni
 • geta fylgt eftir og tekið þátt í einföldum samræðum
 • tjá sig um almenn málefni með viðeigandi orðalagi, munnlega og skriflega
 • lesa almenna texta og einfalda bókmenntatexta
 • byggja upp og bæta við orðaforða sinn með mismunandi aðferðum

Hæfnisviðmið

 • vinna á fjölbreyttan hátt með almenna rauntexta og einfalda bókmenntatexta
 • nýta orðaforða sinn á skýran og skilmerkilegan hátt í tal- og ritmáli
 • beita grunndvallaratriðum enskrar málfræði í tali og ritun
 • beita virkri hlustun, skilja inntak samræðna sem og útvarps- og sjónvarpsefnis
 • taka þátt í umræðum á ensku um það efni sem fjallað er um hverju sinni
 • sýna frumkvæði, sjálfstæði í upplýsingaöflun, úrvinnslu upplýsinga og uppsetningu verkefna sem tengjast áhugasviði
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?