Fara í efni

HÖSK2SS04(AV) - Hönnun skipa

hleðsla, sjóhæfni, skrokklag, stöðugleiki

Einingafjöldi: 4
Þrep: 2
Í þessum áfanga er fjallað um skipið og einstaka hluta þess, m.a með tilliti til nafngifta og þeirra hlutverka sem einstök stoðkerfi um borð í skipum gegna. Nemendur kynnast teikningum af fyrirkomulagi skipa, af dæmigerðu geymafyrirkomulagi, teikningum af brunaniðurhólfun og kerfisteikningum af vélbúnaði og rafbúnaði skipa. Veita á nemendum almenna undirstöðuþekkingu um gerð, fyrirkomulag og búnað skipa með tilliti til þess hlutverks sem þeim er ætlað að gegna, um hönnun þeirra með tilliti til styrks, flothæfni, farsviðs og ytri umhverfisþátta og um helstu stoðkerfi þeirra með tilliti til vélbúnaðar og raforku. Æskilegt er að hluti kennslunnar fari fram um borð í skipi þar sem nemendur kynna sér fyrirkomulag þess og búnað.

Þekkingarviðmið

 • helstu tegundir skipa og hlutverk þeirra, helstu hugtökum og nafngiftum varðandi einstaka skipshluta og búnaði skipa
 • þeim umhverfisþáttum sem ráða álagi á bol og þilför skipa og hafa áhrif á styrk þeirra
 • burðargetu skipa, særými og þá krafta sem virka á bol skipa
 • áhrifum vinds og öldu á skip, mótvægisaðgerðir og helstu hættum
 • mótsstöðu skipa í sjó og olíunotkun.
 • hvernig haga skuli vali á vélar- og skrúfustærð til að skip nái tilteknum ganghraða
 • áhrifum aukinnar hleðslu skips og djúpristu á álag og styrk bols
 • niðurhólfunar skipa og reglum sem um það gilda
 • stýrisbúnaði skipa og reglum sem gilda um neyðar-stýrisbúnað
 • reglum sem gilda um austurkerfi skipa, sjó-, bruna-, slökkvi- og kælikerfi skipa
 • grunnþáttum og grundvallarhugtökum skipahönnunar
 • særými, hleðslu og stöðugleika skipa
 • þáttum sem ráða siglingamótstöðu skipa og hvernig sú mótstaða er háð hraða skipsins

Leikniviðmið

 • draga upp stöðugleikaferil
 • starfa um borð í skipi og taka ákvarðanir varðandi öryggismál
 • meta aflþörf skips og gerðar skrúfubúnaðar á grundvelli mótstöðuferils til að ná tilteknum ganghraða
 • meta eldsneytisnotkun við mismunandi ganghraða á grundvelli upplýsinga um mótstöðuferil skips
 • meta stöðuleika skipa og geta lagt til aðgerðir til að leiðrétta stöðuleika
 • reikna gróflega út áhrif óhefts yfirborðs vökva og áhrif þess á stöðugleika skipa

Hæfnisviðmið

 • útskýra lög og reglur um skráningu skipa og merkingar á skipum til auðkenningar
 • útskýra öryggisbúnað skipa, virkni hans og notkun
 • útskýra lög og reglur sem gilda um eftirlit með skipum, um siglingasvið Samgöngustofu, viðurkenndra skoðunarstöðva, flokkunarfélaga, faggiltra skoðunaraðila með búnaði skipa og um þau skírteini sem gefin eru út til að skip megi vera í förum
 • útskýra helstu hugtök stöðugleikans
 • útskýra hvaða þættir hafa áhrif á legu stöðugleikaferils og þau skilyrði sem þurfa að vera til staðar til að skip teljist öruggt
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?