Fara í efni

STÆF3ÖT05 - Ályktunartölfræði

dreifingar, greiningar, tilgátuprófanir, öryggismörk

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: STÆR2LT05 eða sambærilegur áfangi á 2. þrepi.
Fjallað er um nokkrar aðferðir sem notaðar eru til að draga tölfræðilegar ályktanir. Nánar tiltekið verður rætt um notkun normaldreifinga og t-dreifinga til að finna öryggisbil og prófa tilgátur. Jafnframt er kynnt notkun kí-kvaðrat prófunar (Chi-square), dreifigreiningar og aðhvarfsgreiningar. Vinna einkennist af einstaklings- og samvinnuverkefnum. Verkefni eru að hluta unnin með aðstoð vasareikna og nemendur fá að kynnast því hvernig nota má tölvuforrit og/eða töflureikni til að leysa dæmi eins og þau sem unnið er með í áfanganum. Í áfanganum er lögð áhersla á skipulögð vinnubrögð, röksemdafærslur og nákvæmni í framsetningu við lausn verkefna í stærðfræði.

Þekkingarviðmið

 • normaldreifðri úrtaksdreifingu
 • öryggisbili og öryggismörkum
 • tilgátuprófunum
 • t-prófum, kí-kvaðrat-prófum og dreifigreiningu
 • línulegri aðhvarfsgreiningu og fylgni

Leikniviðmið

 • reikna öryggisbil og túlka niðurstöður gera grein fyrir niðurstöðum slíkra útreikninga
 • setja fram tilgátu og gera á henni viðeigandi tölfræðilegt próf
 • reikna fylgni
 • reikna jöfnu bestu línu og spá á grundvelli hennar.
 • túlka fylgnistuðla
 • nota ýmis tölfræðipróf t.d. t-próf, kíkvaðrat-próf og F-próf

Hæfnisviðmið

 • skilja og meta með gagnrýnum hætti tölfræðlegar upplýsingar í fjölmiðlum og fræðiritum
 • finna kerfisbundið aðferðir til að greina mismunandi tölulegar upplýsingar
 • vinna úr tölulegum upplýsingum með aðferðum ályktunar tölfræði og útskýra niðurstöður þeirrar vinnu
 • fjalla um tölfræði almennt og ályktunartölfræðileg viðfangsefni sérstaklega
 • nýta sér tölfræðileg forrit við gagnavinnslu, prófanir og ályktanir
 • fylgja og skilja röksemdafærslu í mæltu máli og í texta
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?