Fara í efni

NÁLÆ1UA02 - Náttúrulæsi 1

Umhverfi, auðlindir, nýting, umgengni

Einingafjöldi: 2
Þrep: 1
Í áfanganum er lögð áherlsa á að nemendur auki þekkingu og skilning á umhverfi sínu og áhrifum mannsins á náttúruna og sjálfbærni í nútíma þjóðfélagi. Að nemendur þjálfist í að nota upplýsingar á gagnrýninn hátt. Nemendur kynnist grunnþáttum og hugtökum náttúruvísindagreina og hvernig þær tengjast daglegu lífi. Þeir þroski með sér vitund á landnýtingu, nýtingu sjávar og umhverfisvænni orkuöflun. Nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi auðlinda og umgangist þær af virðingu.

Þekkingarviðmið

 • nánasta umhverfi sínu
 • áhrifum mannsins á náttúruna
 • helstu hugtökum náttúruvísinda
 • mikilvægi sjálfbærni í samfélagi sínu
 • auðlindanýtingu og umhverfisvænni orkuöflun

Leikniviðmið

 • afla sér upplýsinga um umhverfi sitt
 • meta upplýsingar á gagnrýninn hátt
 • nota hugtök náttúruvísinda í daglegu lífi
 • miðla upplýsingum og skoðunum í ræðu og riti

Hæfnisviðmið

 • miðla hæfni sinni á skapandi hátt
 • bera virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra
 • sýna jákvæða og uppbyggilega félags- og samskiptahæfni
 • vera virkur og ábyrgur þátttakandi í lýðræðissamfélagi
 • vera meðvitaður um margvíslegar auðlindir náttúrunnar og geta tekið afstöðu til skynsamlegrar nýtingar þeirra
 • skilja hvernig vistkerfi jarðar setur manninum takmarkanir
 • metið gildi upplýsinga um umhverfi og náttúru á gagnrýninn hátt
 • sýna skilning og virðingu á umhverfi sínu og náttúru
 • geta tjáð sig í ræðu og riti á skýrann hátt
 • geta nýtt sér margvíslega tækni í þekkingarleit
 • þekkja stöðu Íslands í umhverfismálum
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?