Fara í efni

MELÆ1JL02 - Menning og nærsamfélag

jafnrétti, lýðræði, menning, sjálfbærni

Einingafjöldi: 2
Þrep: 1
Í áfanganum er nemandinn þjálfaður í læsi í víðum skilningi og gagnrýninni hugsun. Áhersla er á að nemandinn öðlist skilning á menningarsamfélagi nútímans, beri saman við mismunandi menningarsamfélög og átti sig á mikilvægi sjálfbærni, jafnréttis og lýðræðis. Að auki verður nemandinn meðvitaðri um tengsl einstaklings og samfélags, eigin ábyrgð, þátttöku og mögulegum áhrifum. Nemandinn kynnir sér það sem er að gerast í menningarlífinu, metur það og skoðar með aðstoð samnemenda og kennara. Um er að ræða verkefnabundið nám og nemandinn rannsakar viðfangsefni áfangans hverju sinni á gagnrýninn og skapandi hátt.

Þekkingarviðmið

 • sjálfbærni í sínu umhverfi
 • eigin ábyrgð í samfélagi manna
 • mismunandi stöðu kynjanna í eigin samfélagi
 • mikilvægi fjölmenningar í samfélaginu
 • eigin menningarsamfélagi í samanburði við önnur
 • mikilvægi lýðræðis í eigin samfélagi

Leikniviðmið

 • leita að og skoða upplýsingar um umhverfi sitt og samfélag
 • skoða jafnrétti út frá menningarlegum gildum samfélagsins
 • tengja menningu samfélagsins, gildi og verðmæti við eigið samfélag
 • skoða eigin sjálfsmynd, tjá tilfinningar sínar og eigin skoðanir

Hæfnisviðmið

 • útskýra stöðu sína í samfélaginu með það að markmiði að vera virkur þjóðfélagsþegn
 • ígrunda viðhorf sín
 • beita rökhugsun til þess að draga ályktanir og gagnrýna samfélag sitt
 • útskýra sjónarmið og skoðanir sínar á skapandi hátt
 • meta gildi upplýsinga og draga ályktanir
 • skrá úrlausnir sínar skipulega og skiptast á skoðunum við aðra
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?