Fara í efni

ÍSLE3BA05 - Afþreyingarbókmenntir

Lestur bókmennta, bókmenntagreinar og afþreying, bókmenntasaga, bókmenntastefnur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: 10 einingar í íslensku á 2.þrepi
Í áfanganum verður hugtakið afþreyingarbókmenntir kynnt, rætt og skoðað í samhengi við bókmenntasöguna og menningu hvers tíma og álitamál. Farið verður yfir flokkun bókmennta og helstu bókmenntastefnur kynntar. Einnig verður rýnt í mismunandi greinar bókmennta, t.d. glæpasögur, ástarsögur, fantasíur, hrollvekjur o.fl. og skoðuð tenging þeirra við aðra miðla, s.s. sjónvarp, kvikmyndir, leikhús, tölvuleiki o.s.frv. Fjallað verður um afþreyingarbókmenntir í tengslum við fjöldaframleiðslu, markaðsmál og tækni. Unnin verða margvísleg verkefni þar sem lögð er áhersla á fjölbreyttar vinnuaðferðir, sjálfstæð vinnubrögð, skilvirka þekkingarleit, kunnáttu í meðferð og frágangi heimilda og skapandi hugsun. Megináhersla áfangans er þó á lestur og umræður um bækur.

Þekkingarviðmið

 • tengslum milli eldri forma afþreyingarbókmennta og nútímabókmennta
 • mismunandi greinum bókmennta
 • helstu bókmenntastefnum
 • sögu og þróun afþreyingarbókmennta
 • hvernig bókmenntir mótast af umhverfi sínu og tíðaranda hverju sinni
 • hvernig bókmenntir geta einnig haft áhrif á samtíma sinn s.s. í tengslum við jafnréttisbaráttu
 • grunnhugtökum í bókmenntafræði og beitingu þeirra
 • tengingu bókmennta við aðra miðla, s.s. sjónvarp, kvikmyndir, tölvuleiki o.fl
 • hlutverki bókmennta sem afþreyingu
 • skörun afþreyingarbókmennta við aðrar tegundir bókmennta, s.s. fagurbókmenntir
 • grundvallarreglum við byggingu og uppsetningu ritsmíð
 • frágangi og skráningu heimilda
 • notkun heimilda og hjálpargagna í tengslum við verkefnavinnu

Leikniviðmið

 • beita helstu hugtökum bókmenntafræðinnar þegar fjallað er um einkenni og form bókmenntategunda
 • lesa og fjalla um bókmenntir á gagnrýninn og fræðilegan hátt
 • flytja skýra, vel uppbyggða kynningu og geta lagt áherslu á meginþætti og atriði sem skipta máli
 • taka þátt í og stuðla að málefnalegum umræðum eða rökræðum um bókmenntir
 • skoða og fjalla á málefnalegan hátt um tengsl bókmennta við aðra miðla
 • vinna að skapandi verkefnum í tengslum við afþreyingarbókmenntir
 • draga saman og nota á viðurkenndan og gagnrýninn hátt upplýsingar úr hvers kyns heimildum og meta áreiðanleika þeirra
 • rita heimildaritgerð þar sem gagnrýninni hugsun er beitt
 • ganga frá heimildaverkefnum með viðurkenndum hætti
 • tjá rökstudda afstöðu um bókmenntir, útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í málefnalegum umræðum til að komast að vel rökstuddri niðurstöðu
 • flytja af öryggi lýsingar og kynningar á verkefnum sínum, hver fyrir sig og með öðrum

Hæfnisviðmið

 • dýpka lesskilning sinn
 • auka og bæta við orðaforða og málskilning
 • auka skilning sinn á mikilvægi afþreyingarefnis og hvaða lögmálum það lítur í samfélaginu
 • auka skilning sinn og þekkingu á mannlegu atferli í gegnum lestur skáldverka
 • nýta sér sköpunarmátt íslenskunnar til að semja eigið verk
 • skrifa skýran og vel uppbyggðan texta
 • taka þátt í málefnalegum umræðum, tjá afstöðu sína og efasemdir um efnið og komast að rökstuddri niðurstöðu
 • greina aðalatriði og beita gagnrýnni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta
 • átta sig á samfélagslegum og pólitískum skírskotunum, duldum boðskap og hugmyndum
 • flytja kynningar á verkefnum af öryggi
 • beita skýru, vönduðu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
 • vinna skapandi verkefni í tengslum við námsefnið og sýna frumkvæði í verkefnavali og úrvinnslu
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?