Fara í efni

ÍSLE3KF05 - Kvikmyndafræði

fræðileg umfjöllun, kvikmyndafræði, kvikmyndalæsi, samfélagsrýni

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: 10 einingar á 2. þrepi
Í námskeiðinu íslenskar kvikmyndir kynnast nemendur úrvali íslenskra kvikmynda, völdum til að sýna fjölbreytni í stefnum, söguskoðun og viðfangsefnum. Farið er í nokkur grunnatriði í kvikmyndagreiningu. Skoðað er hvernig kvikmyndir bera í sér menningu og samfélagsskoðun hvers tíma t.d. þegar kemur að kynhlutverkum. Einnig eru teknar til umfjöllunar kvikmyndaðar bókmenntir, barnamyndir og heimildarmyndir. Auk þess að fá innsýn í íslenska kvikmyndasögu og stefnur kynnast nemendur betur menningu og samfélagi Íslands gegnum myndirnar. Ætlast er til þess að nemendur taki virkan þátt í umræðum, sjái úrval þeirra kvikmynda sem fjallað er um í tímunum og vinni fjölbreytt verkefni, ýmist einir eða með öðrum. Áfanginn byggist á sex stoðum menntunar: Læsi í víðum skilningi, menntun til sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti og skapandi starfi.

Þekkingarviðmið

 • mikilvægum kvikmynda – og bókmenntafræðilegum hugtökum
 • grunnaðferðum í greiningu kvikmynda
 • völdum þáttum í kvikmyndasögu
 • hvernig kvikmyndir endurspegla viðhorf og gildi í hverju samfélagi og á hverjum tíma
 • hvernig kvikmyndir endurspegla kynhlutverk
 • helstu greinum kvikmynda og stefnum
 • mikilvægi þess að bera virðingu fyrir skoðunum annarra
 • mismunandi málsniði í kvikmyndum

Leikniviðmið

 • beita gagnrýnni hugsun
 • færa rök fyrir eigin máli
 • tjá sig og hlusta á aðra
 • skoða hvernig fjölmenningarleg viðhorf birtast í kvikmyndum
 • miðla skoðunum sínum og fræðilegum athugunum á skapandi hátt
 • flytja af öryggi og sannfæringarkrafti vel uppbyggða ræðu eða ítarlega kynningu á flóknu efni
 • koma frá sér efni á skýru og blæbrigðaríku máli
 • draga saman og nýta á viðurkenndan og gagnrýninn hátt upplýsingar úr hvers kyns heimildum, hvort sem er í ræðu eða riti og meta áreiðanleika þeirra

Hæfnisviðmið

 • greina kynhlutverk í kvikmyndum
 • greina uppbyggingu kvikmynda
 • tengja kvikmyndafræði við eigin reynslu og veruleika
 • nýta hugtök og aðferðir í fræðilegri umfjöllun um kvikmyndir
 • tjá rökstudda afstöðu við ýmsar kringumstæður
 • meta eigin rök og annarra
 • útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í málefnalegum umræðum til að komast að vel ígrundaðri niðurstöðu
 • draga saman aðalatriði, beita gagnrýnni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta
 • átta sig á samfélagslegum skírskotunum og ná duldum boðskap og hugmyndum
 • beita málinu á viðeigandi og árangursríkan hátt við mismunandi aðstæður í ræðu og riti
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?