Fara í efni

FÖFM1IH04 - Fag- og örverufræði framreiðslu og matreiðslu

fagleg vinnubrögð, hreinlætisfræði, innra eftirlit

Einingafjöldi: 4
Þrep: 1
Forkröfur: engar
Í áfanganum er fjallað um færniþætti matvælagreina í bóklegri kennslu. Nemandinn kynnist straumum og stefnum í matvælagreinum og vinnsluaðferðum í hverri grein. Hann kynnist siðum og venjum og þeim kröfum sem gerðar eru um rétt vinnubrögð í matvælagreinum. Nemandinn fær kennslu í því að fylgja leiðbeiningum, t.d. uppskriftum o.fl. er tengjast störfum í matvælagreinum, svo og faglegum vinnubrögðum. Fjallað er um innra eftirlit, HACCP og nemandinn upplýstur um mikilvægi hreinlætis á vinnusvæði og búnaði m.a. til að koma í veg fyrir matarsjúkdóma. Einnig er farið yfir ábyrgð matvælaframleiðenda í því samhengi. Kynntar eru gildandi öryggisreglur um aðbúnað og hollustuhætti á vinnustöðum. Nemandinn lærir að gera hreinlætisáætlanir og er þjálfaður í að fylgja þeim eftir, ásamt því að kunna skil á helstu hreinsi- og sótthreinsiefnum. Lögð er áhersla á að glæða áhuga nemanda á náminu, efla sjálfstæði hans og sjálfstraust.

Þekkingarviðmið

 • mikilvægi starfa í matvælagreinum og þýðingu þeirra fyrir samfélagið
 • þeim færniþáttum sem viðhafðir eru við mismunandi störf í matvælagreinum
 • faglega réttum vinnubrögðum og mikilvægi þeirra við störf í matvælagreinum
 • helstu þáttum sem máli skipta varðandi persónulegt og almennt hreinlæti á vinnustað
 • hreinsiáætlunum HACCP
 • eiginleikum helstu ræstiefna og notkun þeirra
 • mikilvægi hreinlætis og þrifnaðar í matvælaframleiðslu
 • ábyrgð starfsfólks í matvæla- og veitingagreinum

Leikniviðmið

 • vinna í matvælagreinum eftir fyrirfram ákveðnum verkferlum á faglegan hátt
 • vinna eftir uppskrift og fylgja leiðbeiningum
 • viðhafa gott persónulegt hreinlæti
 • þrífa tæki, áhöld og umhverfi samkvæmt reglum um þrif í matvælafyrirtækjum
 • nota algengustu ræsti og sótthreinsiefni með tilliti til efnafræðilegrar uppbyggingar og umhverfisverndar
 • gera hreinlætisáætlanir og vinna samkvæmt þeim
 • fylgja fyrirmælum, uppskriftum og fleiri leiðbeiningum á réttan hátt

Hæfnisviðmið

 • nýta fyrirbyggjandi aðferðir til að forðast matarsýkingar við störf sín
 • takast á við mismunandi störf í matvælagreinum og vinna við þau undir handleiðslu iðnmeistara eða tilsjónarmanns
 • fylgja viðurkenndum starfsaðferðum sem notaðar eru við störf í matvælagreinum
 • vinna skv. uppskriftum og leiðbeiningum frá viðkomandi yfirmanni/starfsmanni hverju sinni
 • vinna með hreinlætisáætlanir skv. gæðakerfi HACCP
 • ganga af öryggi um vinnusvæði með tilliti til hreinlætiskrafna út frá öryggi viðskiptavinarins
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?