Fara í efni

ENSK3FV05 - Félagsvísindaenska

Fagmál, bókmenntir, félagsvísindi, ritun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: 10 einingar af 2. þrepi
Áfanginn er ætlaður nemendum á félags- og hugvísindabraut. Meginmarkmið áfangans er að auka og auðga orðaforða, efla skilning á grundvallarhugtökum félags- og hugvísinda, þjálfa lestur faglegra texta og skáldverka sem fjallað er um á fræðilegan hátt, hagnýta sérhæfðan orðaforða t.d. með ritun útdrátta, heimildaritgerða og kynninga. Lögð er áhersla á að nemendur vinni sjálfstætt og í hópum með fjölbreytt efni og margvísleg verkefni innan hugvísindanna.

Þekkingarviðmið

 • orðaforða, málstofnum, orðmyndun og öðru sem gerir nemanda kleift að tileinka sér lesefni sem tengist félags- og hugvísindum í áframhaldandi námi og starfi
 • ólíkum menningarheimum með áherslu á víðsýni, umburðarlyndi og gagnrýna hugsun t.d. varðandi lýðræði, mannréttindi, trú, kynhneigð, kynþátt og þjóðerni
 • því sem einkennir talað og ritað mál í félags- og hugvísindum

Leikniviðmið

 • skilja sérhæfða texta á sviði félags- og hugvísinda
 • lesa sér til gagns almenna og krefjandi texta og vinna með þá
 • beita ritmáli í mismunandi tilgangi með stílbrigðum og málsniði sem á við, t.d. útdrætti, heimildarritgerðir og kynningar
 • hlusta á og taka þátt í fyrirlestrum, umræðum og rökræðum um fræðileg efni á sviði félags- og hugvísinda í þeim tilgangi að miðla til annarra
 • nota orðaforða félags- og hugvísinda til að tjá sig um margvísleg málefni

Hæfnisviðmið

 • nýta sér texta, umræður og rökræður um fræðileg málefni
 • hagnýta sér fræðitexta og meta heimildir á gagnrýninn hátt
 • geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, dregið fram aðalatriði og rökstutt mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og geta brugðist við spurningum
 • nota rithefðir sem eiga við í textasmíð hverju sinni
 • rökstyðja mál sitt í ræðu og riti
 • geta útskýrt flókna texta og nýtt faglegan orðaforða á lipran og skýran hátt í ritun og tali
 • geta metið og aflað heimilda eftir mismunandi leiðum s.s. af neti, bókasafni og öðrum upplýsingaveitum samkvæmt þeim venjum sem gilda um heimildavinnu
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?