Fara í efni

NÁLÆ1LÍ02 - Náttúrulæsi 2

Umhverfi, dýr, erfðir, menn, plöntur

Einingafjöldi: 2
Þrep: 1
Forkröfur: NÁLÆ1UA02
Áhersla er á að nemendur auki þekkingu og skilning á umhverfi sínu og hvernig samspil manns og náttúru birtist okkur í daglegu lífi. Nemendur eiga að þjálfast í að nota upplýsingar á gagnrýninn hátt. Nemendur skulu kynnast grunnþáttum og hugtökum náttúruvísindagreina. Þeir eiga þroska með sér vitund á vistkerfum, áhrifum erfða á manninn og hvaða áhrif maðurinn hefur á þróun dýra og plantna.

Þekkingarviðmið

 • nánasta umhverfi sínu
 • áhrifum mannsins á náttúruna
 • helstu hugtökum náttúruvísinda
 • mikilvægi sjálfbærni í samfélagi sínu
 • helstu tegundum dýra og plantna

Leikniviðmið

 • afla sér upplýsinga um umhverfi sitt
 • meta upplýsingar á gagnrýninn hátt
 • nota hugtök náttúruvísinda í daglegu lífi
 • miðla upplýsingum og skoðunum í ræðu og riti

Hæfnisviðmið

 • miðla hæfni sinni á skapandi hátt
 • bera virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra
 • vera virkur og ábyrgur þátttakandi í lýðræðissamfélagi
 • vera meðvitaður um margvíslegar auðlindir náttúrunnar og geta tekið afstöðu til skynsamlegrar nýtingar þeirra
 • skilja hvernig vistkerfi jarðar setur manninum takmarkanir
 • metið gildi upplýsinga um umhverfi og náttúru á gagnrýninn hátt
 • sýna skilning og virðingu á umhverfi sínu og náttúru
 • geta nýtt sér margvíslega tækni í þekkingarleit
 • þekkja stöðu Íslands í umhverfismálum
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?