Fara í efni

HJÚK3LO03 - Lokaverkefni í hjúkrun

lokaverkefni

Einingafjöldi: 3
Þrep: 3
Forkröfur: HJÚK3FG05
Í áfanganum vinna nemendur lokaverkefni sem byggir á fræðilegri þekkingu í hjúkrun og þarf viðfangsefnið að vera á 3. þrepi. Nemandinn dýpkar og þjálfar færni sína í ritun heimildaritgerða og fræðilegum vinnubrögðum sem krafist er við vinnslu og frágang slíkra ritgerða. Lögð er áhersla á notkun viðurkenndra heimilda innan heilbrigðisvísinda. Nemandinn vinnur undir verkstjórn kennara á sjálfstæðan hátt þar sem krafist er frumkvæðis, vandaðra vinnubragða, sköpunar og ábyrgðar á eigin námi. Nemandinn kynnir viðfangsefni sitt með margvíslegum hætti á málstofu.

Þekkingarviðmið

 • tilteknu viðfangsefni sem hann hefur valið sér
 • helstu hugtökum sem tengjast gerð heimildaritgerðar
 • byggingu heimilda- og rannsóknarritgerða
 • nauðsyn þess að vanda meðferð heimilda
 • reglum um höfundarrétt og hugmyndum um ritstuld

Leikniviðmið

 • skrifa lokaritgerð samkvæmt viðurkenndum aðferðum
 • fylgja viðurkenndum reglum við gerð og frágang ritgerðar
 • beita gagnrýninni hugsun við úrvinnslu efnis
 • afla fjölbreyttra heimilda, t.d. skráðra heimilda úr bókum, tímaritum og af netinu eða frumheimilda, ef svo ber undir
 • koma efni á framfæri á vel uppbyggðan, skýran og greinargóðan hátt
 • lesa fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli

Hæfnisviðmið

 • nýta fyrri reynslu, þekkingu og skilning við úrlausn nýrra viðfangsefna
 • gera raunhæfa verkáætlun og framfylgja henni
 • setja fram rökstudda rannsóknarspurningu eða efnisyfirlýsingu
 • tjá sig í ræðu og riti á gagnrýninn og skapandi hátt um sérhæft efni
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?