Fara í efni

LISA1HN05 - Listasaga frá hellamálverkum til nýklassíkur

hellamálverk, listasaga, nýklassík

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: engar
Í áfanganum kynnir nemandinn sér forsendur sjónlista og helstu stílbrigði í listasögu frá öndverðu og fram á 19. öld í samhengi við evrópska sögu og tengsl listarinnar við þjóðfélagið á hverjum tíma. Markmið áfangans er meðal annars að nemandinn geri sér grein fyrir eðli þeirra þátta sem mótað hafa listsköpun mannsins í gegnum tíðina. Farið er í gegnum helstu þætti listasögunnar í tengslum við tíðaranda og tækniframfarir hvers tímabils og munu nemendur nýta sér fjölbreytta miðla við upplýsingaleit og þekkingaröflun og nýta sér tölvutækni og nýmiðla við framsetningu verkefna sem unnin eru á önninni. Nauðsynlegt er að nemandinn sé virkur, sjálfstæður og skapandi í þekkingarleit sinni, framsetningu og kynningu á verkefnum sínum.

Þekkingarviðmið

 • helstu stíleinkennum og stefnum í listasögu frá hellamálverkum til og með nýklassískum stíl og helstu hugtökum sem tengjast þeim
 • menningarlegri og hugarfarslegri þróun og margbreytileika í mannlegu samfélagi
 • því hvernig listasagan er nátengd samfélagslegum veruleika og tækniframförum á hverjum stað á hverjum tíma
 • samfélagslegu, menningarlegu og efnahagslegu gildi listsköpunar
 • tengslum heimspeki og myndlistar

Leikniviðmið

 • beita sjálfstæðum vinnubrögðum og tileinka sér gagnrýna hugsun
 • nota fagbókmenntir, tímarit, veraldarvefinn og fjölmiðla í upplýsingaöflun og gangasöfnum
 • vinna á sjálfstæðan og skapandi hátt undir leiðsögn kennara að afmörkuðum verkefnum
 • nota hugtök sem tengjast faginu til að tjá skoðanir sínar og rökstyðja þær
 • nota mismunandi miðlunarleiðir í framsetningu verkefna

Hæfnisviðmið

 • gera grein fyrir niðurstöðum verkefna sinna á fjölbreyttan, áhugaverðan og gagnrýninn hátt
 • bera saman, finna tengsl og draga ályktanir af listasögunni og þróun hennar og hvaða áhrif listsköpun hefur á samfélag á hverjum tíma
 • sýna sjálfstæði við útfærslu verkefna, einn og í hópavinnu undir leiðsögn kennara
 • setja listasöguna í menningarlegt og félagslegt samhengi og geri sér grein fyrir hvaða áhrif staðhættir, náttúruauðlindir, tækniframfarir og stjórnarfar hafa á listræna sköpun/myndlist
 • taka þátt í samvinnu með umburðarlyndi og virðingu fyrir öðrum að leiðarljósi
 • ræða um verkefni sín við aðra með almennri ígrundun og samanburði
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?