Fara í efni

MEIS4RE04(AV) - Rekstrarfræði

Rekstrarfræði

Einingafjöldi: 4
Þrep: 4
Lögð er áhersla á að nemandi öðlist innsæi og skilning á lögmálum hagfræðinnar. Nemandi kynnist helstu hugtökum í hagfræði, mikilvægi fyrirtækja og framleiðslu í efnahagshringrásinni, áhrif innflutnings og útflutnings á efnahagslíf, gengissveiflna og áhrifum vaxta á fjárfestingu og sparnað. Fjallað er um fjórfrelsissamning EFTA við EES og þau áhrif sem hann hefur á íslenskt efnahagslíf. Farið er yfir helstu þætti er varða skipulag fyrirtækja og framleiðslu, grundvöll rekstrar, framleiðni og arðsemi. Kynntar eru aðferðir við gerð framleiðsluferla, framleiðsluútreikninga, gerð rekstraráætlana, verðútreikninga, framlegðarútreikninga, leiðir til fjármögnunar og arðsemisútreikninga. Áhersla er á að nemandinn tileinki sér gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð. Fjallað er um rekstrarumhverfi fyrirtækja og samspil fyrirtækja og umhverfis með sérstaka áherslu á sjálfbærni. Skoðað verður hlutverk tækni með áherslu á gervigreind og mikilvægi hennar í rekstri fyrirtækja í nútíð og framtíð.

Þekkingarviðmið

 • helstu hugtökum í hagfræði.
 • íslensku efnahagslífi.
 • fjórfrelsissamningi EFTA við EES.
 • helstu hugtökum er varða skipulag framleiðslu, afköst og framleiðni.
 • helstu lykilhugtökum í rekstri, útreikningum þeirra og mælikvörðum á rekstrarárangur.
 • forsendum ákvaðana um verðlagningu.
 • forsendum ákvarðana um fjármögnun.
 • notagildi tölvuforrita við áætlanagerð.
 • hvernig afla megi frekari þekkingar um ofangreinda þætti.
 • hvað gervigreind er og hvernig hægt er að nýta hana í starfi sínu.

Leikniviðmið

 • skilja hagfræðiumfjöllun.
 • skilja helstu atriði fjórfrelsissamningsins.
 • geta skilið helstu lykiltölur í rekstri fyrirtækis og þjóðarbúsins.
 • skilja áhrif breytinga á innflutningi, útflutningi, gengi og vaxtastigi á íslenskt efnahagslíf.
 • meta rekstrarlega hagkvæmni valkosta út frá mismunandi forsendum.
 • vinna með tölulegar upplýsingar og tileinka sér þær.
 • sjá fyrir sér hvernig nýta megi tækni m.a. gervigreind til að auka gæði og hagkvæmni í rekstri eins og við á og mæta betur þörfum viðskiptavina.

Hæfnisviðmið

 • afla helstu gagna sem hann þarf á að halda.
 • greina upplýsingar, vinna úr þeim og nýta til ákvarðanatöku í rekstri.
 • beita reikningsaðferðum sem helst eru notaðar í rekstri og viðskiptum.
 • leggja mat á rekstrarlega og eignalega stöðu fyrirtækis með hjálp tölulegra mælikvarða og lykilhugtaka.
 • geta skipulagt reksturinn með það að leiðarljósi að nota tækni til að auka gæði, hagkvæmni og mæta betur þörfum viðskiptavina sinna.
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?