Fara í efni

ÉGSS1HS05 - Ég, sjálfið og samfélagið - Heilbrigði og siðfræði

Heilbrigði og siðfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Áfanginn byggist á sex stoðum menntunar eins og þær koma fram í Aðalnámskrá framhaldsskóla þ.e. læsi í víðum skilningi, menntun til sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og skapandi starf. Nemendur afla sér þekkingar tengt sjálfinu, nærumhverfinu og samfélaginu í heild. Vinna með eigin styrkleikar og famtíðarmöguleika. Fjallað verður um val nemanda varðandi lífsstíl s.s. mataræði og hreyfingu, áhugamál, menntun og starfsvettvang. Fjallað verður um siðfræðileg álitamál og þátttöku í lýðræðislegu samfélagi, samfélagsréttindi og skyldur, virðingu, manngildi og gagnrýna hugsun.

Þekkingarviðmið

 • á þeim kröfum sem gerðar eru í námi í framhaldskóla
 • á þýðingu þess að lifa í samfélagi við aðra
 • til að verða betur meðvitaður um sjálfan sig, áhugasvið sitt og styrkleika
 • á framtíðarmöguleikum sínum
 • mikilvægi markmiðasetningar og leiðum að settum markmiðum
 • á gagnsemi sjálfboðastarfa fyrir samfélagið

Leikniviðmið

 • tjá sig í töluðu og rituðu máli
 • setja sig í spor annarra, sýna umburðarlyndi og samhygð
 • beita gagnrýnni hugsun og spyrja sjálfan sig og aðra spurninga
 • bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum

Hæfnisviðmið

 • stunda árangursríkt nám á framhaldskólastigi og taka ábyrgð á eigin námi
 • auka færni sína í mannlegum samskiptum
 • bæta eigin vinnubrögð og samstarf við aðra
 • taka ábyrgð á eigin lífi og vera meðvitaðri um að daglegar ákvarðanir og breytni hafa áhrif til framtíðar
 • lifa í þjóðfélagi sem er í sífelldri þróun
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?