Fara í efni

STÆF1FB03 - Stærðfræðigrunnur 1

brotareikningur, forgangsröð, grunnaðgerðirnar fjórar, prósentur

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Forkröfur: engar
Í áfanganum er lögð megináhersla á grunnatriði í stærðfræði. Nemandinn fæst við útreikninga og stærðfræðileg hugtök sem notuð eru í daglegu lífi. Áhersla verður lögð á að nemandinn tileinki sér aðferðir við lausn verkefna sem henta honum og geti unnið að lausn verkefna með öðrum. Aðalmarkið áfangans er að vekja áhuga nemandans á stærðfræði og hagnýtingu hennar. Lögð er áhersla á að nemandinn fái jákvæða mynd af stærðfræði, getu sinni til að leysa stærðfræðileg viðfangsefni og öðlist aukið sjálfstraust og vilja til að ná markmiðum sínum.

Þekkingarviðmið

 • reikniaðgerðum
 • forgangsröð reikniaðgerða
 • reikniaðgerðum með almennum brotum
 • grunnatriðum í prósentureikningi
 • mikilvægi einfaldrar stærðfræði í daglegu lífi

Leikniviðmið

 • beita reikniaðgerðum við lausn verkefna
 • beita forgangsröðun aðgerða í einföldum dæmum
 • nota algeng stærðfræðitákn og túlka þau í mæltu máli
 • reikna einföld prósentuverkefni
 • reikna almenn brot/tugabrot
 • eiga samtal við jafningja við úrlausn hópverkefna
 • nota reiknivélina við úrlausn einfaldra dæma

Hæfnisviðmið

 • vinna skipulega að lausn dæma
 • vinna sjálfstætt með aðferðir í stærðfræði
 • miðla lausnum sínum
 • skilja einfaldar reikniaðgerðir, prósentureikning, brotareikning og forgangsröð aðgerða
 • skiptast á skoðunum við lausn fjölbreyttra verkefna
 • útskýra einfalda fjölmiðlaumfjöllun þar sem tölur koma við sögu
 • skilja áreiðanleika svara
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?