Fara í efni

STÆF1AH05 - Stærðfræðigrunnur 3

algebra, hlutföll, hnitafræði, jöfnur, veldi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Fara eftir inntökuskilyrðum skólans hverju sinni.
Í áfanganum er lagður grunnur að framhaldsskólastærðfræði á 2. þrepi með því að fara í undirstöður reikniaðgerða, almenn brot, bókstafareikning, jöfnur og veldi, hlutföll og vaxtareikning, hnitakerfið og jöfnu beinnar línu. Nemandinn beitir þekkingu sinni við lausn flóknari dæma en áður. Lögð er áhersla á að nemandinn þjálfist í skipulögðum vinnubrögðum, nákvæmni í framsetningu við lausn verkefna og röksemdarfærslu.

Þekkingarviðmið

 • reikniaðgerðum
 • reglum um forgangsröðun aðgerða
 • reikningi með almennum brotum
 • bókstafareikningi
 • einföldum veldareikningi
 • tvívíðu hnitakerfi
 • liðnun, þáttun og uppsettum og óuppsettum jöfnum
 • prósentu- og hlutfallareikningi

Leikniviðmið

 • beita undirstöðuatriðum talna- og bókstafareiknings, s.s. röð aðgerða, liðun og þáttun
 • leysa fyrsta stigs jöfnur með einni og tveimur óþekktum stærðum og að einangra eina stærð úr jöfnu með mörgum óþekktum stærðum
 • teikna graf beinnar línu í hnitakerfi, finna hallatölu og skurðpunkta við ása hnitakerfisins og skurðpunkta tveggja lína
 • finna jöfnur lína sem eru samsíða gefinni línu eða hornréttar á hana
 • reikna hlutföll og prósentur s.s. við útreikning á virðisaukaskatti, samsettum prósentum, vaxtareikning og vaxtavaxta

Hæfnisviðmið

 • rökræða um stærðfræðileg viðfangsefni við aðra
 • setja úrlausnir sínar fram skriflega á skiljanlegan og snyrtilegan hátt
 • þýða margs konar verkefni á stærðfræðimál og setja þau upp sem jöfnu eða annað stærðfræðilegt viðfangsefni
 • meta hvort svör eru raunhæf
 • skilja merkingu helstu stærðfræðitákna og hugtaka í námsefninu
 • vinna sjálfstætt með aðferðir í stærðfræði
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?