Fara í efni

STÆF1BP04 - Stærðfræðigrunnur 2

bókstafareikningur, forgangsröð aðgerða, hlutföll og prósentur, veldi og rætur

Einingafjöldi: 4
Þrep: 1
Forkröfur: Þessi áfangi er ætlaður nemendum sem ekki hafa lokið grunnskóla með fullnægjandi árangri að mati skólans.
Í áfanganum er leitast við að nemandinn tileinki sér forgangsröð aðgerða, undirstöðuatriði í bókstafareikningi, einfaldan jöfnureikning, að liða og þátta, vinna með veldi og rætur og reikna hlutföll og prósentur. Áhersla verður lögð á að efla rökhugsun með því að takast á við hagnýt stærðfræðiverkefni sem byggja á raunverulegum dæmum úr lífi nemandans. Aðalmarkið áfangans er að vekja áhuga nemandans á stærðfræði, að hann fái jákvæða mynd af stærðfræði, getu sinni til að leysa stærðfræðileg viðfangsefni og öðlist aukið sjálfstraust og vilja til að ná markmiðum sínum.

Þekkingarviðmið

 • forgangsröð reikniaðgerða
 • undirstöðu bókstafareiknings, jöfnum, liðun og þáttun
 • undirstöðu í velda- og rótareikningi
 • hlutföllum og prósentureikningi
 • mikilvægi einfaldrar stærðfræði í daglegu lífi

Leikniviðmið

 • beita undirstöðu reikniaðgerðum við lausn verkefna
 • beita forgangsröðun aðgerða í einföldum dæmum
 • skilja og reikna einfaldan bókstafareikning
 • leysa einfaldar jöfnur með einni óþekktri stærð
 • nota þáttun og liðun
 • nota velda og rótareglur við úrlausnir dæma
 • reikna hlutfalla- og prósentuverkefni
 • beita sjálfstæðum vinnubrögðum
 • eiga samtal við jafningja um úrlausn verkefna
 • nota reiknivélina við úrlausn dæma

Hæfnisviðmið

 • vinna skipulega að lausn dæma
 • vinna sjálfstætt með aðferðir í stærðfræði
 • miðla lausnum sínum
 • skilja forgangsröð aðgerða, bókstafareikning, jöfnur, liðun og þáttun, veldi og rætur, hlutföll og prósentur
 • skiptast á skoðunum við lausn fjölbreyttra verkefna
 • skilja áreiðanleika svara
 • nýta reikniaðgerðir til að reikna hagnýt verkefni
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?