Fara í efni

ENSK1LO05 - Grunnþættir í ensku

lesskilningur, málfræði, orðaforði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Fara eftir inntökuskilyrðum skólans hverju sinni.
Í þessum áfanga er lögð mikil áhersla á lestur fjölbreyttra texta til að auka lesskilning og orðaforða. Auk þess er nemandinn þjálfaður markvisst í munnlegri tjáningu og ritun. Undirstöðuatriði enskrar málfræði eru rifjuð upp. Lesnar eru óstyttar smásögur með það að markmiði að þjálfa nemandann í textarýni og túlkun. Nemandinn vinnur ýmist sjálfstætt eða í hóp að fjölbreyttum og skapandi verkefnum m.a. um sjálfvalið efni. Markmið áfangans er að nemandinn auki grunnþekkingu sína í ensku og geri sér grein fyrir hvernig hún nýtist honum á fjölbreyttan og hagnýtan hátt.

Þekkingarviðmið

 • almennum orðaforða sem tengist efni áfangans
 • grundvallarþáttum málfræðinnar
 • notkun hjálpargagna svo sem orðabóka og leiðréttingarforrita
 • algengum framburðarreglum
 • formgerð og byggingu texta og mismuninum á töluðu og rituðu máli

Leikniviðmið

 • tjá sig munnlega og skriflega í samfelldu máli um sjálfan sig, umhverfi sitt og annað sem tengist efni áfangans
 • skrifa einfaldan texta um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á
 • lesa mismunandi texta
 • hlusta og skilja almenn samtöl
 • nota stafrænar orðabækur, upplýsingatækni og nauðsynleg hjálpargögn í tungumálanámi
 • taka þátt í einföldum samræðum
 • setja upp texta á viðeigandi hátt eftir aðstæðum hverju sinni

Hæfnisviðmið

 • beita mismunandi lestraraðferðum eftir því sem við á
 • beita grundvallaratriðum enskrar málfræði í ritun og tali
 • rýna í styttri bókmenntatexta
 • afla sér upplýsinga á fjölbreyttan hátt um mismunandi málefni
 • gera greinarmun á mismunandi málnotkun eftir aðstæðum og fylgja eftir og taka þátt í samræðum um efni sem farið hefur verið í
 • þróa með sér aga og skipulögð vinnubrögð
 • útskýra og rökstyðja skoðanir sínar á tilteknum málefnum á enskri tungu
 • miðla eigin þekkingu og skoðunum á efni sem hann hefur kynnt sér
 • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?