Fara í efni

ÍSLE1LB04 - Upprifjunaráfangi í íslensku

bókmenntir, læsi, ritun, stafsetning

Einingafjöldi: 4
Þrep: 1
Forkröfur: Áfanginn er ætlaður nemendum sem ekki hafa lokið grunnskóla með fullnægjandi árangri að mati skólans.
Í þessum áfanga verða helstu undirstöðuatriði stafsetningar og málfræði, ritunar og framsagnar rifjuð upp. Auk þess verður farið í helstu grunnhugtök í bragfræði, stílbrögðum og myndmáli ljóða. Unnið verður markvisst að því að bæta læsi nemenda í víðum skilningi, auka lesskilning og lestrarhraða með lestri ýmiss konar texta, m.a. skáldsögu. Ritun verður æfð með markvissum hætti og farið í undirstöðuatriði í byggingu ritsmíða. Nemendur verða þjálfaðir í að nýta sér hjálpargögn s.s. yfirlestrarforrit og orðabækur/tölvuorðabækur til að bæta og lagfæra eigin texta. Verkefni verða fjölbreytt og reyna á mismunandi hæfni nemenda, s.s. sköpunarhæfni. Nemendur vinna og kynna verkefni sín ýmist einir og/eða með öðrum.

Þekkingarviðmið

 • grunnhugtökum í stafsetningu
 • helstu reglum í tengslum við ritun
 • grunnhugtökum í bókmenntafræði
 • grunnhugtökum í ljóðagreiningu
 • grunnatriðum málfræðinnar
 • mikilvægum atriðum sem einkenna góða framsögn og umræður
 • notkun hjálpargagna
 • mikilvægi þess að geta heimilda
 • mikilvægi þess að búa að góðri lestrarfærni, t.d. góðum lestrarhraða, lesskilningi og úthaldi við lestur

Leikniviðmið

 • greina dægurlagatexta og hefðbundin ljóð með tilliti til myndmáls, stílbragða og bragfræði
 • lesa sér til gagns og gamans skáld- og smásögur og greina inntak þeirra
 • skrifa mismunandi gerðir texta
 • tjá sig munnlega og skriflega
 • taka aðalatriði úr texta og átta sig á meginefni hans
 • beita viðeigandi hjálpargögnum við frágang ritsmíða
 • vinna fjölbreytt verkefni þar sem reynir m.a. á sköpun og frumkvæði

Hæfnisviðmið

 • fjalla um inntak skáld- og smásagna
 • lesa og túlka texta þótt merkingin liggi ekki á yfirborðinu
 • greina einföld atriði í málfræði og stafsetningu
 • nýta sér helstu ritreglur til að bæta eigin ritfærni
 • auka leshraða og dýpka lesskilning sinn
 • kynna og ræða eigin efni og annarra
 • vinna skapandi verkefni, t.d. í tengslum við vinnu með texta
 • nota viðeigandi hjálpargögn við frágang eigin texta
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?