Fara í efni

ENSK1GF03 - Enska með áherslu á grunnþætti tungumálsins og bókmenntir

hlustun og tjáning, læsi, ritun

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Markmið áfangans er að auka grundvallarfærni nemandans í tungumálinu og lögð sérstök áhersla á munnlega tjáningu og að nemendur tileinki sér hagnýtan orðaforða til daglegra samskipta. Farið er í stytta skáldsögu og áhersla lögð á innihald textans notast er við hlustun í yfirferð hluta lestraefnisins. Lögð eru fyrir stutt ritunarverkefni. Ritun er bæði tengd lesnu efni og áhugasviði nemanda.

Þekkingarviðmið

 • algengum orðum og orðasamböndum í rituðu og töluðu máli
 • réttri stafsetningu algengra orða sem koma fyrir í námsefni
 • almennum rauntextum og einföldum bókmenntaverkum
 • notkun hjálpargagna, svo sem notkun stafrænna orðabóka og leiðréttingaforrita

Leikniviðmið

 • byggja upp og bæta orðaforða sinn með ýmsum aðferðum sem hentar hverjum og einum
 • beita grunnreglum enskrar málfræði í tali og ritun
 • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt og áheyrilega
 • skilja almenna texta og einfalda bókmenntatexta
 • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi
 • skrifa stutta texta um málefni sem hann hefur kynnt sér

Hæfnisviðmið

 • nýta orðaforða sinn á skýran og skilmerkilegan hátt í tal- og ritmáli
 • tileinka sér aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum
 • nýta sér upplýsingar sem koma fram í útvarpi, sjónvarpi og netmiðlum
 • taka þátt í umræðum
 • endursegja efni sem hann hefur lesið eða heyrt
 • taka þátt í umræðum um ýmisleg málefni og taka tillit til skoðana annarra
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?