Fara í efni

STJR3ÁS01 - Neyðarstjórnun

áhættu- og öryggisstjórnun

Einingafjöldi: 1
Þrep: 3
Nemendur öðlast þekkingu á áhættu- og öryggisstjórnun til þess að þeir geti við afbrigðilegar aðstæður eða skyndileg atvik, sem geta verið skipi, áhöfn og farþegum hættuleg, tekist á við þær aðstæður með skipulögðum hætti. Lögð er áhersla á þætti sem tengjast öryggisstjórnun, gerð neyðaráætlana og ráðstafanir til að tryggja sem best öryggi áhafnar og farþega til samræmis við alþjóðlegar kröfur. Nemendum eru kynnt viðbrögð og verklagsreglur er taka til afbrigðilegra aðstæðna og viðbrögð við hættuástandi auk þess sem fjallað er um hlutverkaskipan áhafnar samkvæmt neyðaráætlun eða viðbragðsáætlun og um þjálfun áhafnar.

Þekkingarviðmið

 • hugtakinu öryggisstjórnun
 • áhrifum slysa á vinnuumhverfi og starfsanda
 • nauðsyn virkrar áhættustjórnunar
 • samskipta- og boðleiðum
 • ráðstöfunum sem beita má við siglingu í hafís
 • helstu þáttum sem huga þarf að við björgun manna úr hafsnauð annaðhvort úr sjó eða frá skipi í yfirvofandi neyð
 • innihaldi neyðaráætlunar og neyðarfyrirmæla
 • inntaki og markmiðum ISM-kóðans
 • skyldum skipstjóra og skipstjórnamanna samkvæmt ákvæðum ISM-kóðans

Leikniviðmið

 • forgangsraða verkefnum
 • bregðast við og gefa fyrirmæli þegar skip kennir grunns eða leki kemur að því
 • bregðast við og gefa fyrirmæli þegar skip eru hættulega nærri hvort öðru og hætta er á árekstri
 • beita aðferðum til að kanna hvort skip sé laskað eða hvort því sé hætta búin
 • beita aðferðum til að hindra að skip verði innlyksa í hafís
 • beita helstu aðferðum til að tryggja betur öryggi skips eftir að það hefur orðið fyrir áfalli sem ógnar öryggi þess

Hæfnisviðmið

 • setja sér skýr, vel skilgreind og raunhæf markmið í umhverfis- og öryggismálum
 • gera áhættugreiningu
 • leiðbeina og hvetja við að ná settum markmiðum
 • gera ráðstafanir við flutning á hættulegum farmi
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?