Fara í efni

SÁLF2GG05 - Afbrigðasálfræði

frávikshegðun, geðheilsa, geðrænar raskanir, sálfræðileg meðferð

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: SÁLF2SF05 eða sambærilegur áfangi
Helstu umfjöllunarefni áfangans eru geðheilbrigði, geðrækt og algengustu flokkar geðrænna raskana. Fjallað verður um orsakir þeirra, tíðni, einkenni og meðferðarúrræði. Lögð er áhersla á að nemendur átti sig á samspili líkamlegra og andlegra þátta í tengslum við geðheilbrigði og þróun geðraskana. Nemendur kynnast leiðum til að verjast streitu og taka á afleiðingum hennar. Leitast verður við að draga úr ranghugmyndum og fordómum um fólk með geðraskanir. Áhersla á að auka víðsýni nemanda, rökhugsun, sjálfstæð og öguð vinnubrögð.

Þekkingarviðmið

 • helstu hugtökum og kenningum sálfræði sem tengjast einstaklingsmun og frávikshegðun
 • geðröskunum, orsökum þeirra, einkennum og afleiðingum
 • leiðum til að draga úr kvíða og streitu og til að viðhalda góðri geðheilsu
 • geðheilbrigðiskerfinu
 • aðstæðum fólks með geðraskanir
 • staðalímyndum tengdum geðröskunum og fordómum gagnvart fólki með geðraskanir

Leikniviðmið

 • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • miðla fræðilegu efni skýrt og skilmerkilega í ræðu og riti
 • vinna með samnemendum að því að kynna sér, draga saman og kynna fyrir öðrum sálfræðilega umfjöllun um geðraskanir

Hæfnisviðmið

 • afla upplýsinga, greina þær og setja í samhengi
 • nýta fræðilegan texta á íslensku og á erlendu tungumáli
 • leita að upplýsingum, leggja mat á þær og greina mikilvægustu atriði þeirra
 • móta eigin aðstæður með það að markmiði að stuðla að geðheilbrigði
 • vekja aðra til umhugsunar um aðstæður fólks með geðraskanir og vinna gegn fordómum gagnvart þeim
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?