Fara í efni

FÉLA2MS05(AV) - Inngangur að félagsfræði

Mannréttindi og samfélag

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: engar
Fjallað er um sjónarhorn, helstu hugtök og vinnuaðferðir greinarinnar. Skoðuð eru áhrif samfélagsins á aðstæður, hugsun og hegðun einstaklinga og hvernig þeir geta haft áhrif á umhverfi sitt. Fjallað er um þróun mannlegra samfélaga, hnattvæðingu og stöðu Íslands meðal þjóða heims og áhrif iðnvæðingar á íslenskt samfélag. Fjallað er um stjórnskipan íslensks samfélags og áhersla lögð á atvinnulíf og stjórnmál. Lögð er áhersla á að nemandinn verði fær um að taka þátt í samfélagslegum umræðum, lesa fræðilega texta um viðfangsefni áfangans og mynda sér skoðanir á grunni þekkingar og umburðarlyndis gagnvart menningu, trú og skoðunum annarra.

Þekkingarviðmið

 • margbreytileika samfélaga og þróunarsögu þeirra
 • áhrifum iðnvæðingar á íslenskt samfélag
 • skipulagi íslensks samfélags og Stjórnarskrá íslenska lýðveldisins
 • réttindum og skyldum einstaklingsins gagnvart samfélaginu
 • stöðu Íslands meðal þjóða heims
 • högum fjölskyldunnar
 • viðfangsefnum og hugtökum félagsvísinda
 • helstu aðferðum félagsfræðinnar
 • mótunaröflum einstaklinga sem hafa áhrif á líf hans, t.d. fjölskyldan, trúarbrögð, efnahagskerfið og vísindi

Leikniviðmið

 • lesa félagsfræðilega texta
 • nota félagsfræðileg hugtök til að greina og bera saman aðstæður fólks í mismunandi samfélögum og á mismunandi tímum
 • íhuga og ræða eigin hugmyndir og fordóma
 • fjalla á gagnrýninn hátt um samfélagsleg málefni líðandi stundar í ræðu og riti
 • beita algengustu hugtökum félagsvísinda á skýran og skilmerkilegan hátt
 • afla fjölbreyttra gagna og vinna úr þeim

Hæfnisviðmið

 • meta upplýsingar og móta sér skoðanir á samfélagsmálum á upplýstan, gagnrýninn og umburðarlyndan hátt
 • taka þátt í samræðum um samfélagsmál á vitrænan hátt
 • ræða um samfélagsmál af þekkingu og víðsýni
 • deila þekkingu sinni með öðrum
 • geta sett sig í spor annarra
 • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér þær
 • beita öguðum vinnubrögðum, taka ábyrgð á eigin námi og vinna í samvinnu við aðra
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?