Fara í efni

NÁLÆ1UN05 - Almenn náttúrfræði

auðlindir, nýting, umgengni, umhverfi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: engar
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemandi auki þekkingu og skilning á umhverfi sínu, áhrifum mannsins á náttúruna og sjálfbærni í nútíma þjóðfélagi ásamt því að verða meðvitaðri um órjúfanleg tengsl einstaklings og náttúru. Nemandinn kynnist helstu atriðum og hugtökum náttúruvísindagreina, hvernig þau tengjast daglegu lífi og þjálfast í að nýta sér upplýsingar. Nemandinn gerir sér grein fyrir mikilvægi auðlinda og þroskar með sér vitund um landnýtingu, nýtingu sjávar og umhverfisvæna orkuöflun. Áhersla er lögð á að vekja áhuga, efla þekkingu og ábyrgðarkennd nemandans gagnvart náttúrunni. Um er að ræða verkefnabundið nám með áherslu á samvinnu og frumkvæði og nemandinn rannsakar viðfangsefni áfangans hverju sinni á gagnrýninn og skapandi hátt.

Þekkingarviðmið

 • nánasta umhverfi sínu
 • áhrifum mannsins á náttúruna
 • helstu hugtökum náttúruvísinda
 • mikilvægi sjálfbærni í samfélagi sínu
 • auðlindanýtingu og umhverfisvænni orkuöflun

Leikniviðmið

 • lesa og skilja texta, myndrit og kort af ýmsu tagi
 • afla sér upplýsinga um umhverfi sitt
 • meta upplýsingar á gagnrýninn hátt
 • nota hugtök náttúruvísinda í daglegu lífi og framkvæma einfaldar tilraunir
 • miðla upplýsingum og skoðunum í ræðu og riti
 • skilja samspil manns og náttúru

Hæfnisviðmið

 • miðla hæfni sinni á skapandi hátt
 • bera virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra
 • vera virkur og ábyrgur þátttakandi í lýðræðissamfélagi
 • vera meðvitaður um margvíslegar auðlindir náttúrunnar
 • skilja hvernig vistkerfi jarðar setur manninum takmarkanir
 • meta gildi upplýsinga um umhverfi og náttúru á gagnrýninn hátt
 • bera virðingu fyrir umhverfi sínu og náttúru
 • nýta sér margvíslega tækni í þekkingarleit
 • þekkja stöðu Íslands í umhverfismálum
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?