Fara í efni

ÍSLE1ÁT03 - Íslenska með áherslu á tjáningu

tjáning og málskilningur

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Megináhersla áfangans er að vinna með alla þætti íslenskunnar þar sem tjáning verður höfð að leiðarljósi. Áhersla er á að efla þekkingu, leikni og hæfni nemenda í notkun tjáskiptaleiða sem henta hverjum og einum. Farið verður í fjölbreytt viðfangsefni, s.s. umræður í litlum og/eða stórum hópum, framsagnarverkefni, hugtakaverkefni og fjölbreytt verkefni sem stuðla að því að styrkja sjálfstraust nemenda. Notast verður við fjölbreytt verkefni. Megin áhersla verður á að nemendur viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem þeir búa nú þegar að.

Þekkingarviðmið

 • samskiptaleið sem hentar viðkomandi
 • skoðunarfrelsi og/eða tjáningarfrelsi
 • mikilvægi þess að láta skoðanir sínar í ljós og hlusta á sjónarmið annarra

Leikniviðmið

 • tjá sig fyrir framan nemendahópinn
 • virða skoðanir annarra
 • taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir
 • leggja mat á eigin verkefni og/eða frammistöðu

Hæfnisviðmið

 • vera meðvitaður um styrkleika sína
 • að spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
 • bera virðingu fyrir skoðunum annarra
 • virða almennar samskiptareglur
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?