Fara í efni

ÍSLE1RO03 - Lestur og ritun

lestur, málnotkun, orðaforði, ritun

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Forkröfur: Áfanginn er ætlaður nemendum sem ekki hafa lokið grunnskóla með fullnægjandi árangri að mati skólans.
Áfanginn er ætlaður nemanda sem ekki hefur náð góðum tökum á námsefni íslensku í efri bekkjum grunnskóla. Stefnt er að því að efla sjálfstraust hans og trú á eigin málfærni í ræðu og riti. Áhersla er lögð á að hann bæti lestrartækni, lestrarhraða, lesskilning sinn og öðlist úthald við lestur. Unnið verður með bókmenntatexta jafnt sem ýmsa nytjatexta. Ennfremur fær nemandinn þjálfun í ýmiss konar ritun þar sem reynir á sköpunarhæfni og frumkvæði. Hann fær þjálfun í að nota ýmis hjálpargögn s.s. orðabækur/tölvuorðabækur og yfirlestrarforrit til að bæta og lagfæra eigin texta. Algengasta myndmál og stílbrögð rifjuð upp og unnið með orðaforða með margvíslegu móti til að nemandi auki við orðaforða sinn í ræðu og riti. Nemandinn vinnur og kynnir verkefni sín ýmist einn og/eða með öðrum.

Þekkingarviðmið

 • mikilvægi þess að búa að góðri lestrarfærni, t.d. góðum leshraða, lesskilningi og úthaldi við lestur
 • mismunandi lestraraðferðum, t.d. hraðlestri, nákvæmnislestri og leitarlestri
 • nokkrum tegundum bókmennta- og nytjatexta, s.s. smásögum, blaða- og tímaritsgreinum
 • uppbyggingu ólíkra texta
 • orðaforða sem nýtist í ræðu og riti
 • mikilvægum atriðum sem einkenna góða framsögn og umræður
 • notkun hjálpargagna
 • mikilvægi þess að geta heimilda

Leikniviðmið

 • lesa sér til gagns og gamans texta sem gera nokkrar kröfur til lesenda og skilja algengt líkingamál og orðatiltæki
 • nota mismunandi lestraraðferðir við ólíka texta
 • kynna og lýsa munnlega ýmiss konar efni
 • vinna fjölbreytt verkefni þar sem reynir m.a. á sköpun og frumkvæði
 • nota yfirlestrarforrit og orðabækur til að lagfæra eigin texta
 • taka aðalatriði úr texta og átta sig á meginefni hans
 • leita upplýsinga úr heimildum og nýta á viðeigandi hátt

Hæfnisviðmið

 • semja stutta texta af ýmsu tagi með viðeigandi málfari
 • afla sér upplýsinga í ýmsum nytjatextum, s.s. blaða- og tímaritsgreinum
 • auka leshraða og dýpka lesskilning sinn
 • styrkja eigin mál- og ritfærni
 • túlka texta þótt merkingin liggi ekki á yfirborðinu
 • vinna skapandi verkefni, t.d. í tengslum við vinnu með texta
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?