Fara í efni

ENSK1LR04 - Almenn upprifjun 2

lestur, ritun, tjáning og hlustun

Einingafjöldi: 4
Þrep: 1
Forkröfur: Þessi áfangi er ætlaður nemendum sem ekki hafa lokið grunnskóla með fullnægjandi árangri að mati skólans.
Lesnir eru stuttir textar auk þess sem nemandinn er markvisst þjálfaður í hlustun. Lögð er áhersla á lestur texta og orðaforða úr daglega lífinu. Farið er í styttar skáldsögur og áhersla lögð á innihald textans. Farið er í grunnatriði þess að lesa milli lína og túlka texta. Notast er við hlustun í yfirferð hluta lestrarefnisins. Lögð eru fyrir stutt ritunarverkefni. Ritun er bæði tengd lesnum textum og reynslu úr daglegu lífi. Nemandinn er þjálfaður í samræðum og tjáningu á enskri tungu. Prófað er munnlega úr innihaldi styttri skáldsagna. Mikil áhersla er lögð á málfræði. Farið er yfir grunnþætti enskrar málfræði og hún tengd öðrum þáttum í kennslu eins og ritun og lestri texta.

Þekkingarviðmið

 • helstu málfræðiatriðum og orðflokkum
 • nýjum orðaforða
 • helstu málfræðiatriðum og geta notað þau á réttan hátt í mæltu og rituðu máli
 • notkun hjálpargagna, svo sem notkun stafrænna orðabóka og leiðréttingarforrita

Leikniviðmið

 • lesa og skilja einfalda texta, svo sem blaðagreinar, smásögur og styttar skáldsögur með það að markmiði að auka orðaforða sinn og afla upplýsinga
 • nota mismunandi aðferðir við að tileinka sér málfræðiatriði
 • skrifa stutta texta um málefni sem hann hefur kynnt sér
 • hlusta á enska tungu og skilja inntak efnisins
 • koma skoðunum sínum á framfæri munnlega

Hæfnisviðmið

 • lesa og skilja almenna, einfalda texta og greina frá þeim í aðalatriðum með munnlegum og skriflegum hætti
 • gera greinarmun á mismunandi málnotkun eftir aðstæðum og fylgja eftir og taka þátt í samræðum um efni sem farið hefur verið í
 • endursegja efni sem hann hefur lesið eða heyrt
 • beita mismunandi aðferðum og hjálpargögnum við ritun svo sem orðabækur og leiðréttingarforrit
 • skilja og geta greint frá aðalatriðum ýmiss konar texta og finna upplýsingar í texta til að svara einföldum spurningum
 • taka þátt í umræðum um ýmisleg málefni og taka tillit til skoðana annarra
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?